George Walker Bush

Amerikaans politicus, 43e president van de Verenigde Staten

George Walker Bush (6 juli 1946) is een Republikeins politicus en de 43ste president van de Verenigde Staten van Amerika (2000-2008).

 • „Ik kan jullie horen. De rest van de wereld hoort jullie. En de mensen die deze gebouwen hebben verwoest zullen ons binnenkort allemaal horen.”
George W. Bush (2003)
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
nieuws in Wikinieuws
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus
TW pagina bij Twitter
FB pagina bij Facebook
 • Origineel in het Engels:
  “I hear you, the rest of the world hears you and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon.”
 • Bron: The rest of the world hears you, The Telegraph, 15 september 2001
 • Aanhaling(en): Alleen de beul had zijn eer verloren, plazilla.com
 • Tegen reddingswerkers bij het verwoeste World Trade Center in New York, 14 september 2001
 • „Elke natie, in elk gebied, moet nu een keuze maken. Of je hoort bij ons, of je hoort bij de terroristen.”
 • Origineel in het Engels:
  “Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.”
 • Bron: Address to a Joint Session of Congress and the American People , 21 september 2001
 • Aanhaling(en): Christ Klep, Uruzgan: Nederlandse militairen op missie, 2005-2010, 2011, p. 13
 • „Alle middelen die ons ten dienste staan [...] zetten wij in voor de ontwrichting en vernietiging van het wereldwijde terroristennetwerk.”
 • „Staten als deze, en hun terroristische bondgenoten, vormen een as van het kwaad, die zich bewapent om de vrede in de wereld te bedreigen. Door massavernietigingswapens te ontwikkelen vormen deze regimes een ernstig en groeiend gevaar. Ze zouden deze wapens aan terroristen ter beschikking kunnen stellen en die zo middelen geven die evenredig zijn met hun haat. Ze zouden onze bondgenoten kunnen aanvallen of kunnen proberen de Verenigde Staten te chanteren. In ieder van deze gevallen zou de prijs van onverschilligheid rampzalig zijn."”
 • Origineel in het Engels:
  “States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. They could provide these arms to terrorists, giving them the means to match their hatred. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States. In any of these cases, the price of indifference would be catastrophic.”
 • Bron: Text of President Bush's 2002 State of the Union Address, The Washington Post, 29 januari 2002
 • Aanhaling(en): Frank Bestebreurtje, Bush, Wij zullen overwinnen, 2004, p. 159
 • Bush bedoelde met "de as van het kwaad" Irak, Iran en Noord-Korea.
 • „De vestiging van een vrij Irak in het hart van het Midden-Oosten zal een waterscheiding zijn in de wereldwijde democratische revolutie.”

Over George W. Bush

bewerken
 • „George W. Bush heeft eigenhandig het Atlantisch bondgenootschap aan de kant geschoven en daarmee de fundering aangetast van het internationale systeem dat na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan.”
 • Bron: Karel van Wolferen, De ondergang van een wereldorde, Uitg. Contact, 2003
 • Aanhaling(en): H.W. van den Doel , Europa En Het Westen, Uitgeverij Bert Bakker, 2004, p. 15

Zie ook

bewerken