God

het opperwezen, een hogere macht die de unieke schepper en onderhouder is van al het bestaande
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
omschrijving in WikiWoordenboek
 • „[...] datgene zelf dat het wezen van God uitmaakt, maakt tevens zijn bestaan uit, zodat dus dit en zijn wezen één en hetzelfde zijn.”
 • Origineel in het Latijn:
  “[...] hoc est illud ipsum quod essentiam Dei constituit, constituit simul ipsius existentiam adeoque hæc et ipsius essentia unum et idem sunt.”
 • Bron: Baruch Spinoza, Ethica - Pars prima - De Deo, XX
 • Aanhaling(en): Papineau, David, Filosofie - de grote denkers uit de geschiedenis van de wijsbegeerte, Librero, 2015, p. 36
 • Volgens Spinoza moet een wezen dat in alle opzichten volmaakt is zeker bestaan, omdat bestaan per definitie volmaakter is dan niet-bestaan. Dit type redenering als godsbewijs werd eerder gebruikt door Anselmus van Canterbury.
 • „Als God niet zou bestaan, dan zouden we hem moeten uitvinden.”
 • „Wij hebben hem gedood – jullie en ik! Wij allen zijn zijn moordenaars!”
 • God dobbelt niet.”
 • Origineel in het Duits:
  “Gott würfelt nicht”
 • Bron: Brief van Albert Einstein aan Max Born, 4 december 1926, Einstein-Archiv 8-180
 • Aanhaling(en): Einstein had ongelijk: God dobbelt wel Trouw, 16 februari 2001.
 • Einstein zei dit herhaaldelijk, bijv. hier: "Die Quantenmechanik ist sehr Achtung gebietend. Aber eine innere Stimme sagt mir, dass das noch nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der Alte nicht würfelt."
 • „God is subtiel, maar hij is niet boosaardig.”
 • „Had God een keus toen hij het heelal schiep?”
 • „Als God zich opnieuw in de Levende Stof gevangen geeft, zal Hij als Ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en geranseld, maar ik zal Hem begrijpen en meteen met Hem naar bed gaan, maar ik doe zwachtels om Zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als Hij spartelt bij het klaarkomen.”
 • „Ik geloof niet in god, dat wil ik hem niet aandoen.”
 • „God zou kunnen bestaan, maar de wetenschap kan het heelal verklaren zonder een schepper nodig te hebben.”
 • Origineel in het Engels:
  “God may exist, but science can explain the universe without the need for a creator.”
 • Bron: Stephen Hawking tijdens een interview in Larry King Live op CNN in september 2010, [1]
 • Aanhaling(en): RIP Stephen Hawking, mythe en atheïst, GeensZins, 15 maart 2018
 • Hawking was zelf atheïst, maar liet desondanks met deze uitspraak nog enige ruimte voor religie als alternatieve verklaring van de werkelijkheid, naast de wetenschap.

Zie ook

bewerken