Albert Einstein

Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige en uitvinder (1879–1955)

Albert Einstein (Ulm, 14 maart 1879 - Princeton, 18 april 1955) was een in Duitsland geboren natuurkundige. Hij ontwikkelde de algemene relativiteitstheorie, een van de twee pijlers van de moderne fysica.

 • God dobbelt niet.”
Albert Einstein in 1921
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus
FB pagina bij Facebook
 • Origineel in het Duits:
  “Gott würfelt nicht”
 • Bron: Brief aan Max Born, 4 december 1926, Einstein-Archiv 8-180
 • Aanhaling(en): Einstein had ongelijk: God dobbelt wel Trouw, 16 februari 2001.
 • Einstein zei dit herhaaldelijk, bijv. hier: "Die Quantenmechanik ist sehr Achtung gebietend. Aber eine innere Stimme sagt mir, dass das noch nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der Alte nicht würfelt."
 • „Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.”
 • Origineel in het Engels:
  “I am enough of the artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”
 • Bron: Albert Einstein in 1929, in een interview voor de 'Saturday Evening Post' door George Sylvester Viereck.
 • Aanhaling(en): (EN)George Sylvester Viereck, What Life Means to Einstein: An Interview by George Sylvester Viereck, The Saturday Evening Post, 26 October 1929; en in Jeff Nilsson, Imagination is more important than knowledge, The Saturday Evening Post, 20 maart 2010;<
  (NL) Jeffrey Gitomer, Het rode boekje voor verkopers: 12 1/2 principes voor megaverkopen, (Little Red Book of Selling) 2012, p. 144
 • „Het opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt veel meer op het beklimmen van een berg, waarbij we nieuwe en weidse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving.”
 • Origineel in het Engels:
  “Creating a new theory is not like destroying an old barn and erecting a skyscraper in its place. It is rather like climbing a mountain, gaining new and wider views, discovering unexpected connections between our starting points and its rich environment.”
 • Bron: Albert Einstein, The evolution of physics, 1938.
 • Aanhaling(en): (EN) aangehaald in: Jefferson Hane Weaver, Lloyd Motz, Dale McAdoo, The World of Physics: A Small Library of the Literature of Physics from Antiquity to the Present, Vol. 2, The Einstein Universe and the Bohr Atom, New York: Simon & Schuster, 1987, ISBN 0671499300, p. 133.;
  (NL) Samensmelting in het midden!, Pakua Adviseurs, ongedateerd.
 • „Had God een keus toen hij het heelal schiep?”
 • „Hoewel ik er door externe omstandigheden van weerhouden ben geweest een strikt vegetarische levenswijze aan te nemen, ben ik al lang een aanhanger van het principe op zich. Behalve dat ik het om esthetische en morele motieven eens ben met de doelstellingen van het vegetarisme, ben ik ervan overtuigd dat een vegetarische levenswijze door zijn puur fysieke effect op het menselijk temperament tot het welzijn van de hele mensheid zou bijdragen.”
 • Origineel in het Duits:
  “Obwohl ich durch äussere Umstände an der Durchführung einer ausschliesslich vegetarischen Lebensweise verhindert gewesen bin, bin ich doch seit langem der Gesinnung nach Anhänger Ihrer Bestrebung. Abgesehen von der Billigung dieser Bestrebungen aus ästhetischen und moralischen Motiven, bin ich der Ansicht, dass die vegetarische Lebensweise durch ihre rein körperliche Wirkung auf das menschliche Temperament das Schicksal der Menschen in sehr glücklicher Weise zu beeinflussen vermöchte.”
 • Bron: Albert Einstein, brief aan Hermann Huth d.d. 27 december 1930 (Einstein-Archiv, nr. 46-756), gepubliceerd in: "Sind Schweitzer und Einstein Vegetarier", Vegetarische Warte, 20/21 januari 1931
 • Aanhaling(en): Ewald Engelen en Marianne Thieme, De kanarie in de kolenmijn, 2016, p. 72-73