Bijbelse spreekwoorden en gezegden

Wikimedia-lijst

Bij bijbelse spreekwoorden en gezegden beperken we ons tot spreekwoorden en gezegden die over het algemeen worden aangehaald refererend aan de bijbel. Spreekwoorden en gezegden die over het algemeen zonder deze referentie worden aangehaald (ook al zijn ze oorspronkelijk op een bijbelse uitspraak gebaseerd), vindt u bij Nederlandse spreekwoorden en Nederlandse gezegden:

  • „Geen profeet is in zijn (eigen) land geëerd.”
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
  • „Een kameel gaat eerder door het oog van de naald dan dat een rijkaard in de hemel komt.”
  • „Want eenieder die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van degene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.”
  • „Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.”
    Vaak aangehaald als: „Wie met het zwaard omgaat, zal door het zwaard vergaan.”
  • „Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER?”
  • „Iemand de levieten lezen.”

Zie ook

bewerken