Jezus Christus

centrale figuur in traditioneel-christelijk geloof
(Doorverwezen vanaf Jezus)

Jezus Christus (ca. 5 v.Chr. – ca. 30 n.Chr.) was een Joodse profeet die door christenen als de Messias en de zoon van God wordt beschouwd.

De levensloop van Jezus Christus zoals voorgesteld door Matthias Grünewald

Aan Jezus toegeschreven bewerken

 • „Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten!”
 • Origineel in het Aramees:
  “Eloï, Eloï, lema sabachtani!”
 • Bron: Mt27.27-56.; Mc15.16-39
 • Aanhaling(en): F. van Reisen, Sta op en Loop, 2008, p. 135
 • Eén van de zeven kruiswoorden die de evangelisten aan Jezus toeschreven (in een Griekse transliteratie van het Aramees). Het is een citaat uit Psalm 22 (Hebreeuws: אֵלִ֣י אֵ֖לִי לָמָ֣ה עֲזַבְתָּ֑נִי).

Over Jezus bewerken

 • „En de zoon van God is gestorven; dat kan geloofd worden, omdat het ongerijmd is. En nadat hij begraven is, is hij weer opgestaan; dat is zeker, omdat het onmogelijk is.”
  → korte variant: Ik geloof omdat het absurd is.”
 • Origineel in het Latijn:
  “Et mortuus dei filius; credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile.”
  → korte variant: “Credo quia absurdum.”
 • Bron: Tertullianus, De carne Christi, 5.4
 • Aanhaling(en): Carl Gustav Jung, "Inleiding tot de religieus-psychologische problematiek van de alchemie" in: Verzameld werk, vol. 5, 1995, p. 21

Zie ook bewerken