Dit lemma over Verstand heeft een of meer problemen
    Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Verstand verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Verstand worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Het verstand is het (menselijke) vermogen om logisch te redeneren en is noodzakelijk om te kunnen leren:

 • „Onmondigheid is het onvermogen zich van het verstand te bedienen zonder de leiding van een ander.”
Afbeelding van René Descartes die het dualisme van lichaam en geest illustreert.
 • „Een verstandig heerser moet een methode bedenken waardoor zijn onderdanen altijd en onder alle omstandigheden zijn gezag en persoon nodig hebben. Pas dan zullen ze hem altijd trouw zijn.”
 • Origineel in het Italiaans:
  “Però uno Principe savio deve pensare un modo, per il quale li suoi cittadini sempre, ed in ogni modo e qualità di tempo, abbino bisogno dello Stato di lui, e sempre poi gli saranno fedeli.”
 • Bron: Niccolò Machiavelli (1513), Il Principe (De heerser), H. 9 (eind)
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld.”
 • Origineel in het Engels:
  “The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.”
 • Bron: Bertrand Russell, The Triumph of Stupidity (10 mei 1933) in Mortals and Others: Bertrand Russell's American Essays, 1931-1935, Routledge, 1998, ISBN 0-415-17866-5), p. 28.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „De Mensch heeft niets voortreffelyker van God ontfangen, dan zyn Verstand: en zo dra als het zelve gekrenkt word, word hy of een Kind, of eenen wild Dier gelyk, en dus onbekwaam God te eeren en den Menschen te dienen, daarom hoe meer hy de Krachten zyns Verstands weet te gebruiken, hoe meer hy een Mensch mag genaamt worden.”
 • „Men moet kunnen twijfelen waar dat nodig is, zeker zijn waar dat nodig is, en zich overgeven waar dat nodig is. Wie zo niet te werk gaat begrijpt niet wat de kracht van het verstand is. Er zijn er die tegen deze drie beginselen zondigen, hetzij doordat ze, omdat ze van bewijzen geen verstand hebben, beweren dat alles te bewijzen is, hetzij doordat ze aan alles twijfelen, omdat ze niet weten wanneer je je moet overgeven, hetzij doordat ze zich in alles overgeven, omdat ze niet weten wanneer je een oordeel moet hebben. Scepticus, wiskundige, christen: twijfel, stelligheid, overgave.”
 • Origineel in het Frans:
  “Il faut savoir douter où il faut, assurer où il faut, en se soumettant où il faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la force de la raison. Il y (en) a qui faillent contre ces trois principes, ou en assurant tout comme démonstratif, manque de se connaître en démonstration, ou en doutant de tout, manque de savoir où il faut se soumettre, ou en se soumettant en tout, manque de savoir où il faut juger.
  Pyrrhonien, géomètre, chrétien : doute, assurance, soumission.”
 • Bron: Blaise Pascal, Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, H. XIII, SOUMISSION ET USAGE DE LA RAISON, 170-268 Soumission.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Het enige verstandige dat we kennen, is dat beetje verstand van de mens [...]”
 • Origineel in het Duits:
  “Das einzig Vernünftige, was wir kennen, ist das bischen Vernunft des Menschen [...]”
 • Bron: Friedrich Nietzsche (1896), Werke, Volume 10, Gedanken und Entwürfe zur Unzeitgemässen Betrachting: Wir Philologen., 5. Fünfter Abschnitt: Zukünftiges, C. Die Ideale der Zunkunft, p. 376
 • Aanhaling(en): onbekend


Externe links bewerken

  Wikipedia heeft een artikel over Verstand.
  Zoek verstand op in het WikiWoordenboek.