Natuur

verzameling van alle natuurlijke systemen, inclusief de lucht, het land, water en levende organismen anders dan mensen

De natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, en die als zodanig bestudeerd wordt door de natuurwetenschappen:

  • „De mens wil eendracht, maar de natuur weet beter wat goed is voor de soort, zij wil tweedracht”
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
omschrijving in WikiWoordenboek
media bij Commons
  • „Er zijn twee dingen in de schilder: het oog en de geest. Het een moet de ander helpen. Het is noodzakelijk om aan hun wederzijdse ontwikkeling te werken. Het oog door naar de natuur te kijken, de geest door middel van de logica van de georganiseerde ervaringen die de middelen voor expressie bieden.”
  • Origineel in het Frans:
    “Dans le peintre il y a deux choses: l'œil et le cerveau, tous deux doivent s'entr'aider : il faut travailler à leur développement mutuel ; à l'œil par la vision sur nature, au cerveau par la logique des sensations organisées, qui donne les moyens d'expression.”
  • Bron: Paul Cézanne, Pensées, beschreven door de schilder en kunstcritcus Émile Bernard in zijn artikel Paul Cézanne, gepubliceerd in het tijdschrijft L’Occident, n° 32, juli 1904.
  • Aanhaling(en): Prof. Dr. Ir. Mieke Boon, Structureren en interpreteren – Kennis maken met filosofie, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar filosofie van wetenschap in praktijk aan de faculteiten gedragswetenschappen en technische wetenschappen van de Unviersiteit Twente, 10 mei 2012, p. 22