Moraal

handelingen en gedragingen , die als correct worden gezien

Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien:

  • „Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.”
Het boek van moraliteit van Jacques Legrand, 1490.
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
  • „Niets is gevaarlijker voor de persoonlijke moraal van een mens dan de gewoonte te commanderen.”
  • Origineel in het Frans:
    “Rien n'est aussi dangereux pour la morale privée de l'homme que l'habitude du commandement.”
  • Bron: Michail Bakoenin, Fédéralisme, socialisme et antithéologisme, 1867 (Œuvres, vol. I, 1895, p. 176)
  • Aanhaling(en): Socialisme en Communisme, Harrowakker, ongedateerd.
  • „Eerst komt het vreten, en dan de moraal.”
  • „In feite zijn er twee soorten moraal naast elkaar: de moraal die wij preken maar niet praktiseren, en de moraal die we praktiseren maar zelden preken.”