Het geweten is de psychische dispositie waardoor mensen plichtsgevoel, schuld, wroeging en verwante principe-emoties ervaren wanneer ze hun eigen morele principes overtreden of dreigen te overtreden:

Het geweten (François Chifflart, 1877)
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
omschrijving in WikiWoordenboek
media bij Commons


  • „De stem van het geweten is zo teer, dat men haar gemakkelijk kan smoren; maar zij is zo zuiver, dat het onmogelijk is haar te miskennen.”
  • Origineel in het Frans:
    “La voix de la conscience est si délicate, qu'il est facile de l'étouffer; mais elle est si pure, qu'il est impossible de la méconnaître.”
  • Bron: Germaine de Staël, De l'Allemagne, 1810, deel 3, H.13
  • Aanhaling(en): Jozef R.S. Cauberghe, Nederlandsche taalschat, vol. 4, 1946, p. 116
  • „Schop de menschen tot zij een geweten krijgen.”
  • Bron: Louis Paul Boon, Mijn kleine oorlog, 1947, p. 115
  • Aanhaling(en): Jeroen Olyslaegers, "(Re)claim (Y)our Mind" in: Over muren en andere vrijheden, ed. Stefan Hertmans, 2010, p. 35
  • „Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen.”