Germaine de Staël

Frans schrijfster (1766-1817), barones

Anne Louise Germaine Necker, barones van Staël-Holstein (1766-1817) was een Frans schrijver en salonnière van Zwitserse afkomst.

Madame de Staël als Corinne (Elisabeth Vigée-Lebrun, 1809)
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus


 • „De literatuur van ieder land opent voor wie het wil zien een nieuwe ideeënsfeer.”
 • Origineel in het Frans:
  “Il me semble que nous avons tous besoin les uns des autres; la littérature de chaque pays découvre, à qui sait la connaître, une nouvelle sphère d'idées.”
 • Bron: Corinne ou l'Italie, 1807, Livre VII, H.1
 • Aanhaling(en): Margot Dijkgraaf, 6, De Groene Amsterdammer, 7 april 2020
 • Het leren kennen van een vreemde literatuur is verrijkend.
 • „De stem van het geweten is zo teer, dat men haar gemakkelijk kan smoren; maar zij is zo zuiver, dat het onmogelijk is haar te miskennen.”
 • Origineel in het Frans:
  “La voix de la conscience est si délicate, qu'il est facile de l'étouffer; mais elle est si pure, qu'il est impossible de la méconnaître.”
 • Bron: De l'Allemagne, 1810, deel 3, H.13
 • Aanhaling(en): Jozef R.S. Cauberghe, Nederlandsche taalschat, vol. 4, 1946, p. 116
 • „Men moet in het leven kiezen tussen verveling en lijden.”
 • Origineel in het Frans:
  “Il faut choisir dans la vie entre l'ennui et le tourment.”
 • Bron: Brief van Germaine de Staël aan Claude Hochet d.d. 1 oktober 1800, opgenomen in: Germaine de Staël, Correspondance générale, vol. IV-1, Du directoire au Consulat, ed. Béatrice W. Jasinski, 1976, p. 326
 • Aanhaling(en): Jonas Creteur, Alles over Tourrit 13: historische steden en steeds meer gevaarlijke punten, Knack.be, 9 jul 2021
 • Vgl. Arthur Schopenhauer (1819) over het leven als een slingerbeweging tussen pijn en verveling: "Sein Leben schwingt also, gleich einem Pendel, hin und her, zwischen dem Schmerz und der Langenweile".