Ervaring

verworven kennis, inzicht of begrip

Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden:

 • „Als je jong bent, is reizen een deel van je opvoeding; als je ouder bent, is het een deel van je ervaring.”
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
omschrijving in WikiWoordenboek
 • „Droom of nachtmerrie, we moeten onze ervaring leven zoals zij is, en moeten dat met open ogen doen. We leven in een wereld die doordrongen is van wetenschap en die zowel volledig is als echt. We kunnen er geen spelletje van maken door gewoon maar partij me kiezen.”
 • Origineel in het Engels:
  “Dream or nightmare, we have to live our experience as it is, and we have to live it awake. We live in a world which is penetrated through and through by science and which is both whole and real. We cannot turn it into a game simple by taking sides.”
 • Bron: Jacob Bronowski, Science and Human Values, 1965.
 • Aanhaling(en): Lawrence Kraus, Universum uit het niets, Wereldbibliotheek, 2013, ISBN 9789046812891.
 • „De erkenning van het ervaringsfeit als een afspiegeling van de waarheid is een diepgaand onderwerp, en de drijfveer die onze beschaving sinds de Renaissance heeft aangespoord.”
 • „En dit zijn dingen dingen die niet slechts de rede, maar ook de ervaring door dagelijkse voorbeelden leert, namelijk dat dergelijke wetten, die bevelen wat ieder moet geloven en die verbieden iets tegen deze of gene mening te zeggen of te schrijven, dikwijls zijn ingesteld om tegemoet te komen aan, of liever te zwichten voor de woede van de mensen, die vrije geesten niet kunnen verdragen en die met hun grimmig gezag licht in staat zijn de vroomheid van het oproerige grauw in razernij te doen verkeren en op te stoken tegen wie ze maar willen.”
 • Origineel in het Latijn:
  “Atque haec non tantum ratio, sed etiam experientia quotidianis exemplis docet; nempe similes leges, quibus scilicet imperatur, quid unicuique credendum sit, et contra hanc aut illam opinionem aliquid dicere, vel scribere prohibetur, saepe institutas fuisse ad largiendum, vel potius cedendum eorum ira, qui libera ingenia ferre nequeunt, et torva quadam authoritate seditiosae plebis devotionem facile in rabiem mutare, et in quos volunt, instigare possunt.”
 • Bron: Benedictus de Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus (Theologisch-politieke verhandeling), 1670, hoofdstuk 20, alinea 12.
 • Aanhaling(en): De Nacht van Bas Haring, Kritisch Denken, 4 januari 2015.