C.S. Lewis

Brits schrijver

Clive Staples Lewis (1898-1963) beter bekend als C.S. Lewis was een in Ierland geboren Brits schrijver, letterkundige en christelijk apologeet.

 • „God fluistert tot ons in onze vreugde; Hij spreekt in ons geweten, maar Hij roept luid in ons lijden. Dat lijden is de megafoon om een dove wereld wakker te schudden.”
Beeld van C.S. Lewis kijkend in een kleerkast (een verwijzing naar zijn Narnia-boeken) in zijn geboorteplaats Belfast.
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus
 • Origineel in het Engels:
  “God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains: it is His megaphone to rouse a deaf world.”
 • Bron: C.S. Lewis , The Problem of Pain, 1940.
 • Aanhaling(en): Commentaar: 9/11 bracht geen reveil, Reformatisch Dagblad, 10 september 2011.
 • „De macht van de mens over de natuur blijkt een macht te zijn die door sommige mensen over andere mensen wordt uitgeoefend, met de natuur als instrument ... Elke nieuwe macht die door de mens wordt verkregen is tevens nieuwe macht over de mens.”
 • Origineel in het Engels:
  “What we call Man's power over Nature turns out to be a power exercised by some men over other men with Nature as its instrument [...] Each new power won by man is a power over man as well.”
 • Bron: C.S. Lewis, The Abolition of Man, 1943.
 • Aanhaling(en): Wolfgang Sachs, Op de linker rijstrook, Trouw, 19 september 1998.
 • „Het christelijk geloof is een bewering die – als ze onwaar is – onbelangrijk is, en – als ze waar is – oneindig belangrijk. Het enige wat ze niet kan zijn, is een beetje belangrijk.”
 • Origineel in het Engels:
  “One must keep on pointing out that Christianity is a statement which, if false, is of no importance, and, if true, of infinite importance. The one thing it cannot be is moderately important.”
 • Bron: C.S. Lewis , Essay Christian Apologetics, 1945. Verzameld in God in the Dock, 1970 en later herdrukt in Timeless Heart, 1987.
 • Aanhaling(en): De sleutel tot de waarheid, zoektocht.net, ongedateerd.
 • „Er komt een dag dat je oud genoeg bent om opnieuw sprookjes te gaan lezen.”
 • Origineel in het Engels:
  “Some day you will be old enough to start reading fairy tales again.”
 • Bron: C.S. Lewis, The Lion, the Witch and the Wardrobe, 1950.
 • Aanhaling(en): N. Vennik, Fantasy van C.S. Lewis, 21 december 2013.
 • De tekst waarmee Lewis het boek opdraagt aan Lucy Barfield.
 • „Ik ben (in jouw wereld). Maar daar heb ik een andere naam. Bij die naam moet je mij leren kennen. Vooral daarom heb ik jullie naar Narnia gebracht, zodat jullie me hier een klein beetje zouden leren kennen en daar nog beter”
 • Origineel in het Engels:
  “"I am," said Aslan. "But there I have another name. You must learn to know me by that name. This was the very reason why you were brought to Narnia, that by knowing me here for a little, you may know me better there."”
 • Bron: C.S. Lewis, The Voyage of the Dawn Treader, 1952.
 • Aanhaling(en): N. Vennik, Fantasy van C.S. Lewis, 21 december 2013.
 • Antwoord van de leeuw Aslan op de vraag van Edmund of ze hem in hun wereld ook zullen ontmoeten.
 • „Iemand die een gewoon mens was en de dingen beweerde die Jezus verkondigde, zou niet een groot geestelijk leider zijn. Hij zou óf krankzinnig zijn óf hij zou de duivel zelf zijn. Kies zelf maar. Deze man was – en is – de Zoon van God, óf hij was gestoord of nog erger... maar laten we niet aankomen met de neerbuigende onzin dat Hij een groot geestelijk leider was. Die mogelijkheid heeft Hij ons niet gelaten. Dat wilde Hij ook niet.”
 • Origineel in het Engels:
  “A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would be either a lunatic—on a level with the man who says he is a poached egg—or else he would be the Devil of Hell. You must make your choice.Either this man was, and is, the Son of God: or else a madman or something worse.[ You can shut Him up for a fool, you can spit at Him and kill Him as a demon; or you can fall at His feet and call Him Lord and God.] But let us not come with any patronising nonsense about His being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to.”
 • Bron: C.S. Lewis, Mere Christianity, 1952.
 • Aanhaling(en): N. Vennik, Fantasy van C.S. Lewis, 21 december 2013.
 • „Fantasie en mythe hebben in alle tijden dezelfde kracht: veralgemeniseren en tegelijk concreet te blijven, in tastbare vorm niet begrippen of zelfs ervaringen te presenteren maar heel veel soorten ervaringen en om onbeduidende zaken af te danken. Maar op zijn best kunnen ze nog meer doen: ze kunnen ons ervaringen geven die we nooit eerder hadden en dus in plaats van ‘commentaar geven op het leven’ te geven kunnen ze iets toevoegen áán het leven.”
 • Origineel in het Engels:
  The Fantastic and Mythic is a Mode available at all ages for some readers; for others, at none.At all ages, if it is well used well by the author and meets the right reader, it has the same power: to generalize while remaining concrete, to present in palpable form not concepts or even experiences but whole classes of experience, and to throw off irrelevancies. But at its best it can do more; it can give us experiences we have never had and thus, instead of 'commenting on life,' can add to it.”
 • Bron: C.S. Lewis , Essay Sometimes Fairy Stories May Say Best What's to Be Said, 1956 in New York Times. Hergepubliceerd in Of Other worlds: Essays and Stories, Houghton Mifflin Harcourt, 2002, ISBN 9780547542980.
 • Aanhaling(en): N. Vennik, Fantasy van C.S. Lewis, 21 december 2013.