Bewustzijn

besef van de relatie van een individu met diens omgeving

Bewustzijn is de toestand waarin men gewaarwordingen uit zijn omgeving ondergaat:

 • „De mens zal nooit afstand doen van het echte lijden, dat wil zeggen, van verwoesting en chaos. Lijden — dat is immers de enige oorzaak van het bewustzijn.”
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
omschrijving in WikiWoordenboek
media bij Commons
 • Origineel in het Russisch:
  “А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание — да ведь это единственная причина сознания.”
 • Bron: Fjodor Dostojevski, Aantekeningen uit het Ondergrondse Deel 1, Hoofdstuk 9, 1864.
 • Aanhaling(en): Bas Heijne, Een radeloos verlangen naar liefde, NRC, 17 november 2006.
 • „We lijden eigenlijk dertigduizend levens, want elke ochtend, elke keer wanneer we ontwaken en dat bewustzijn weer via onze ogen binnensluipt, kunnen we ons weer verwonderen over de werkelijkheid, over het reilen en zeilen van deze maatschappij temidden van sterren en melkwegen.”
 • „Ik heb de mensen ook lief, niet alleen de enkeling, maar iedereen, maar ik heb ze lief met het bewustzijn van de egoïst; ik hou van ze omdat de liefde mij gelukkig maakt, ik heb lief omdat voor mijzelf het liefhebben natuurlijk is, omdat ik ervan hou. Ik ken geen “gebod van de liefde”. Ik heb medegevoel met ieder voelend wezen en zijn kwelling kwelt, hun verkwikking verkwikt ook mij: doden kan ik hen, martelen niet.”
 • Origineel in het Duits:
  “Ich liebe die Menschen auch, nicht bloss einzelne, sondern jeden. Aber Ich liebe sie mit dem Bewusstsein des Egoismus; Ich liebe sie, weil die Liebe Mich glücklich macht, Ich liebe, weil Mir das Lieben natürlich ist, weil Mir's gefällt. Ich kenne kein »Gebot der Liebe«. Ich habe Mitgefühl mit jedem fühlenden Wesen, und ihre Qual quält, ihre Erquickung erquickt auch Mich: töten kann Ich sie, martern nicht.”
 • Bron: {De:} Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, Leipzig: Otto Wigand, 1845
  {Nl:} De enige en zijn eigendom, vertaald door: Thomas Eden & Widukind De Ridder, Archief- en Bibliotheekwezen in België, 2008.
 • Aanhaling(en): Eugène Sue, Over “De Mysteriën van Parijs”, ongedateerd.