Samuel Johnson

lexicograaf uit Koninkrijk Groot-Brittannië (1709-1784)

Samuel Johnson (Lichfield, 18 september 1709 – Londen, 13 december 1784) meestal Dr. Johnson genoemd, alhoewel hij nooit is afgestudeerd, was een Brits lexicograaf, dichter, essayist en criticus.

Dr. Samuel Johnson die 'The Vicar of Wakefield' leest.
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
KB pagina in KB-catalogus


  • „Veel genoegen en ongenoegen komt voort uit de vermoedens, die men koestert over de gedachten van anderen; wij allen genieten lof die wij niet horen, en lijden onder minachting die wij niet zien.”
  • Origineel in het Engels:
    “Much of the pain and pleasure of mankind arises from the conjectures which every one makes of the thoughts of others; we all enjoy praise which we do not hear, and resent contempt which we do not see.”
  • Bron: Samual Johnson, "The Idler", "No. 103. Horrour of the Last", 5 april 1760.
  • Aanhaling(en): "'Zwangerschap blijft uit'", RefoWeb.nl, reactie van Annet76, 24 oktober 2010.