Jezus Christus

centrale figuur in traditioneel-christelijk geloof

Jezus Christus (4-29) was een profeet, leraar en martelaar, en wordt door christenen als de Messias en de zoon van God beschouwd.

De levensloop van Jezus Christus zoals voorgesteld door Matthias Grünewald

Aan Jezus toegeschrevenBewerken

  • „Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten!”
  • Origineel in het Aramees:
    “Eloï, Eloï, lema sabachtani!”
  • Bron: Mt27.27-56.; Mc15.16-39
  • Aanhaling(en): F. van Reisen, Sta op en Loop, 2008, p. 135

Zie ookBewerken