Herman Heijermans

Nederlands toneelschrijver

Herman Heijermans (3 december 1864 – 22 november 1924) was een Nederlands toneelschrijver.

  • „Kon Zola een mensheid-omvattende cyclus scheppen met een wetenschappelijke ondergrond waar de geweldige evolutie Darwin-Marx hem onbekend was en alleen een stuk Lombrosiaans onderzoek zijn burgerlijke verbeelding hanteerde?”
Herman Heijermans, datum onbekend
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
BP pagina in Biografisch portaal
DBNL pagina in DBNL
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus
  • Bron: "Eene Antikritiek", 1898.
  • Aanhaling(en): Heijermans zelf in het voorwoord bij een herdrukte versie (1922) van Diamantstad
    G. J. van Bork, Nico Laan, Van romantiek tot postmodernisme: opvattingen over Nederlandse literatuur, 2010, p. 154.
  • Heijermans toont zich hier kritisch over Zola en meent dat diens werk achterloopt bij de ontwikkeling van de darwinistische wetenschap en de mens (i.e. het socialisme).

Over Heijermans

bewerken
  • „Tegen de herfst van 1900 had hij de beschikking over een enorme stapel knipsels, polissen en loonlijsten, ten dele al verwerkt in staatjes en becijferd tot achter de komma. Documentatie in de beste tradities van het naturalisme, onontbeerlijk voor een schrijver die bouwde op de werkelijkheid.”
  • Bron: Hans Goedkoop, Geluk. Het leven van Herman Heijermans, Amsterdam, 1996, p. 205
  • Aanhaling(en): G. J. van Bork, Nico Laan, Van romantiek tot postmodernisme: opvattingen over Nederlandse literatuur, 2010, p. 155
  • Hier wordt beschreven hoe Heijermans' met afstand bekendste werk tot stand kwam, Op hoop van zegen.