Charles Darwin

Brits naturalist (1809–1882)

Charles Darwin (1809–1882) was een Brits natuuronderzoeker.

 • „De reis van de Beagle is verreweg de belangrijkste gebeurtenis van mijn leven geweest, en mijn hele loopbaan is erdoor bepaald.”
Darwin in 1869
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus
RKD pagina in RKD
 • „Ik haat iedere golf van de oceaan.”
 • „[N]adat het bezit van deze miserabele eilanden betwist was door Frankrijk, Spanje en Engeland, bleven zij onbewoond. Het gouvernement van Buenos Aires [...] gebruikte hen [...] als strafkolonie. Engeland deed haar recht gelden en bezette hen. De Engelsman, die als bevelhebber achterbleef werd vervolgens vermoord. [...] [T]oen wij arriveerden vonden wij (zijn opvolger aangesteld over) een bevolking, die voor meer dan de helft uit weggelopen moordenaars en rebellen bestond.”
 • Origineel in het Engels:
  “After the possession of these miserable islands had been contested by France, Spain, and England, they were left uninhabited. The government of Buenos Ayres [then sold them to a private individual, but likewise] used them, [as old Spain had done before,] for a penal settlement. England claimed her right an seized them. The Englishman who was left in charge of the flag was consequently murdered. [A British officer was next sent, unsupported by any power: and] when we arrived, we found him in charge of a population, of which rather more than half were runaway rebels and murderers.”
 • Bron: Charles Darwin, Journal of Researches into the Natural History and Geology of the Countries, 5 mei 1834.
 • Aanhaling(en): R. Snow, In de Kantlijn, Amigoe, 12 januari 1983.
 • Darwin beschreef de Falkland Eilanden nadat de Beagle aanmeerde in de baai Berkeley Sound op Oost-Falkland op 1 maart 1833 en op 16 maart 1834. De vertaling in Amigoe is op een aantal punten ingekort ten opzichte van de oorspronkelijke tekst.
 • „Ik haat de zeepok als geen mens voor mij heeft gedaan, zelfs niet een zeeman op een langzaam varend schip,”
 • „Het gaat er bij mij niet in dat een goedaardige en almachtige God willens en wetens zo'n afschuwelijk beest als de sluipwesp zou hebben geschapen...”
 • Origineel in het Engels:
  “I cannot persuade myself that a beneficent and omnipotent God would have designedly created the Ichneumonidæ [with the express intention of their feeding within the living bodies of Caterpillars]...”
 • Bron: Charles Darwin brief aan Asa Gray, 22 mei 1860, opgenomen in The 'Origin of Species, volume II, hoofdstuk VII, p. 311-312.
 • Aanhaling(en): Jan Paalman, De straf van God, column in De Gelderlander, 8 januari 2005.
 • „Een andere bron voor de overtuiging van het bestaan van God, verbonden met redelijkheid en niet met gevoelens, maakt indruk op mij omdat hij van meer gewicht is. Deze is het gevolg van de buitengewoon grote moeilijkheid, of eerder onmogelijkheid, te kunnen indenken dat dit immense en prachtige universum, waartoe de mens behoort met zijn vermogen ver achterwaarts en ver in de toekomst te kijken, het resultaat zou zijn van blind toeval of onvermijdelijkheid. Als ik daarover nadenk, voel ik me genoodzaakt te vertrouwen op een schepper met een intelligente geest, in zekere zin vergelijkbaar met die van de mens; zodat ik een theïst genoemd zou moeten worden.”
 • „Overal waar de geciviliseerde naties met barbaren in contact komen zal de strijd van korte duur zijn.”
 • „Er schijnt een soort voorbeschiktheid in mijn geest te zijn die me ertoe brengt eerst mijn bewering en vraagstelling in een verkeerde of onpraktische vorm te gieten”

Ten onrechte toegeschreven bewerken

 • „Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen.”
 • Origineel in het Engels:
  “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather the one most adaptable to change”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): Roy Sprangers, Charles Darwin: Bedenker van de evolutietheorie, Isgeschiedenis.nl, 5 april 2013.
 • Dit citaat is niet terug te vinden in de documenten van Darwin. Het citaat kwam voor in het boek Lessons from Europe for American Business uit 1963 van Leon C. Meggison. Hij parafraseerde de theorie die Darwin beschreef in Origin of Species. Zie ook de analyse op het Darwinproject: One thing Darwin didn’t say: the source for a misquotation