Harry Potter (boekenreeks)

boekenreeks

Harry Potter is een zevendelige fantasy-boekenserie geschreven door de Britse schrijfster J. K. Rowling:

Schrijfster J.K. Rowling op bezoek bij het Witte Huis op 5 april 2010.
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
lesmateriaal in Wikibooks

Harry Potter and the Philosopher's Stone (Harry Potter en de Steen der Wijzen)

bewerken
 • „Voor de goed geordende geest is de dood tenslotte gewoon het volgende grote avontuur [...]”
 • Origineel in het Engels:
  “To the well-organized mind, death is but the next great adventure”
 • Bron: J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone, 1997, p. 215; in het Nederlands vertaald: Harry Potter en de Steen der Wijzen, p. 219.
 • Aanhaling(en): Krista Mirjam Dijkerman, Dementie als grote schoonmaak, Expertisenewerk, Levensvragen en Ouderen, 2014.
 • Uitgesproken door Albus Dumbledore (in het Nederlands: Albus Perkamentus).

Harry Potter and the Chamber of Secrets (Harry Potter en de Geheime Kamer)

bewerken
 • „Waarom wil iemand nou een sleutel laten slinken?’ zei George.‘Gewoon Dreuzeltje pesten,’ verzuchtte meneer Wemel. ‘Ze een sleutel verkopen die steeds maar slinkt tot niets, zodat ze hem nooit kunnen vinden als ze hem nodig hebben... Het is natuurlijk moeilijk om tot een veroordeling te komen, omdat geen enkele Dreuzel wil toegeven dat z'n sleutel slinkt - ze houden stug vol dat ze hem gewoon kwijt zijn. Ze doen werkelijk alles om niet in toverkunst te hoeven geloven, zelfs als het zo klaar is als een klontje...’”
 • Origineel in het Engels:
  “"Why would anyone bother making door keys shrink?" said George. "Just Muggle-baiting," sighed Mr. Weasley. "Sell them a key that keeps shrinking to nothing so they can never find it when they need it...Of course, it's very hard to convict anyone because no Muggle would admit their key keeps shrinking--they'll insist they just keep losing it. Bless them, they'll go to any lengths to ignore magic, even if it's staring them in the face..."”
 • Bron: J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, 1998.
 • Aanhaling(en): Over genres en intertekstualiteit in Harry Potter , Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 17. Biblion Uitgeverij, Leidschendam 2003.
 • „Als je hoort over sommige boeken die het Ministerie in beslag heeft genomen - dat heeft pa wel eens verteld... [...] Een of andere oude heks uit Bath had een boek dat je altijd moest blijven lezen! Je kon alleen nog maar rondlopen met je neus in dat boek en proberen alles met één hand te doen.’”
 • Origineel in het Engels:
  “Some of the books the Ministry's confiscated – Dad's told me – [there was one that burned your eyes out. And everyone who read Sonnets of a Sorcerer spoke in limericks for the rest of their lives.] And some old witch in Bath had a book that you could never stop reading! You just had to wander around with your nose in it, trying to do everything one-handed."”
 • Bron: J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, 1998.
 • Aanhaling(en): Over genres en intertekstualiteit in Harry Potter , Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 17. Biblion Uitgeverij, Leidschendam 2003.
 • Uitgesproken door Ron Weasley (in het Nederlands: Ron Wezel)
 • „Veel meer dan onze talenten, zijn het onze keuzes die bepalen wie we werkelijk zijn.”
 • Origineel in het Engels:
  “It is our choices [, Harry,] that show, what we truly are, far more than our abilities”
 • Bron: J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, 1998.
 • Aanhaling(en): Wijsheid als keuze, Volkskrant, 8 december 2007.
 • Uitgesproken door Albus Dumbledore (in het Nederlands: Albus Perkamentus).

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter en de Gevangene van Azkaban)

bewerken
 • „‘Beste jongen,’ zei professor Zwamdrift, die haar enorme ogen plotseling dramatisch opensperde, ‘je hebt de Grim’ ‘De wat?’ zei Harry. Hij zag dat hij niet de enige was die het niet begreep; Daan Tomas haalde zijn schouders op en Belinda Broom keek verbaasd, maar verder sloeg iedereen vol afschuw zijn hand voor zijn mond. ‘De Grim, beste jongen, de Grim!’ riep professor Zwamdrift, die zo te zien nog het meest geschokt was dat Harry dat niet direct begreep. ‘De reusachtige spookhond die kerkhoven onveilig maakt! Beste jongen, dat is het allerergste voorteken - een voorteken - van de dood’.”
 • Origineel in het Engels:
  “'My dear,' Professor Trelawney's huge eyes opened dramatically, 'you have the Grim.' 'The What?' said Harry. He could tell that he wasn't the only one who didn't understand; Dean Thomas shrugged at him and Lavender Brown looked puzzled, but nearly everybody else clapped their hands to their mouths in horror. 'The Grim, my dear, the Grim!' cried Professor Trelawney, who looked shocked that Harry hadn't understood. 'The giant, spectral dog that haunts churchyards! My dear boy, it is an omen – the worst omen – of death!'”
 • Bron: J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, 1999.
 • Aanhaling(en): Over genres en intertekstualiteit in Harry Potter , Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 17. Biblion Uitgeverij, Leidschendam 2003.

Harry Potter and the Goblet of Fire (Harry Potter en de Vuurbeker)

bewerken
 • „Harry zag Hedwig tussen een kerkuil en een bosuil zitten en liep haastig naar haar toe, glibberend over de met uitwerpselen bezaaide vloer. Het duurde een tijdje voor hij Hedwig had overgehaald om wakker te worden en hem aan te kijken, want ze draaide zich steeds om op haar stok en keerde hem haar staart toe. Het was duidelijk dat ze nog altijd woedend was omdat Harry de avond tevoren zo ondankbaar was geweest. Pas toen Harry suggereerde dat ze misschien te moe was en dat hij Ron zou vragen of hij Koekeroekus mocht lenen, stak ze haar poot uit en mocht hij zijn brief daaraan vastbinden.”
 • Origineel in het Engels:
  “He spotted Hedwig nestled between a barn owl and a tawny, and hurried over to her, sliding a little on the dropping-strewn floor. It took him a while to persuade her to wake up and then to look at him, as she kept shuffling around on her perch, showing him her tail. She was evidently still furious about his lack of gratitude the previous night. In the end, it was Harry suggesting she might be too tired, and that perhaps he would ask Ron to borrow Pigwidgeon, that made her stick out her leg and allow him to tie the letter to it.”
 • Bron: J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, 2000.
 • Aanhaling(en): Over genres en intertekstualiteit in Harry Potter , Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 17. Biblion Uitgeverij, Leidschendam 2003.
 • „Sneep dwong hen om onderzoek te doen naar tegengiffen en dat namen ze heel serieus, omdat hij had laten doorschemeren dat hij rond Kerstmis misschien een leerling zou vergiftigen om te kijken of hun tegengif werkte.”
 • Origineel in het Engels:
  “Professor Snape was forcing them to research antidotes. They took this one seriously, as he had hinted that he might be poisoning one of them before Christmas to see if their antidote worked.”
 • Bron: J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, 2000.
 • Aanhaling(en): Over genres en intertekstualiteit in Harry Potter , Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 17. Biblion Uitgeverij, Leidschendam 2003.

Harry Potter and the Half-Blood Prince (Harry Potter en de Halfbloed Prins)

bewerken
 • „Die dingen gebeuren als mensen ouder worden - Ron en Hermelien waren het levende bewijs, dacht Harry verdrietig.”

Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter en de Relieken van de Dood)

bewerken
 • „Het litteken had al negentien jaar geen pijn meer gedaan. Alles was goed.”