Conrad Busken Huet

Nederlands schrijver

Conrad Busken Huet (28 december 1826 – 1 mei 1886) was een Nederlands schrijver en criticus.

Conrad Busken Huet
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
BP pagina in Biografisch portaal
DBNL pagina in DBNL
KB pagina in KB-catalogus


  • „In geen ander tijdperk hunner geschiedenis, ook niet in het heetst der hoeksch-kabeljauwsche burgertwisten, hebben Nederlanders tegen Nederlanders zulk een kannibaalschen aard ten toon gespreid.”
  • „Met zijn door en door laaghartige moraal, zijn leuterlievende vroomheid en keutelachtige poëzie heeft hij onnoemelijk veel kwaad gesticht. Zijn populariteit is een nationale ramp geweest.”