Zygmunt Bauman

Poolse filosoof
Dit lemma over Zygmunt Bauman heeft een of meer problemen
Question book-new.svg     Van een of meer citaten ontbreken primaire bronnen (die ondersteunen dat dit citaat inderdaad is uitgesproken door deze persoon).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Zygmunt Bauman verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Zygmunt Bauman worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Zygmunt Bauman (1925-) Pools-Britse socioloog en filosoof van Joodse komaf en schreef.

 • „De demomen die in de twintigste eeuw rondwaarden en deze plunderden werden gedragen in de stroom van vastberaden poging de taak te volbrengen waar het moderne tijdperk van het begin af aan op gericht was: orde aanbrengen in de menselijke wereld.”
 • Origineel in het Engels:
  “The demons haunting and harrowing the twentieth century were gestated in the course of the resolute efforts to complete the task at which the modern era aimed since its very beginning: to bring the world of humans into order.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Het moderne tijdperk was een reis richting de perfectie. Om dezelfde redenen was het moderne tijdperk ook een tijdperk van verwoesting.”
 • Origineel in het Engels:
  “The modern era was a journey towards perfection. For the same reasons, the modern era was also an era of destruction.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Door de nazi's geïnspireerde oefeningen werden geleid in het hart van de Europese beschaving, wetenschap en kunst - in landen die zichzelf erop lieten voorstaan dat ze het dichtst waren gekomen bij de vervulling van Francis Bacons droom van het ‘Huis van Salomon': een wereld onder de totale en onbetwiste leiding van de rede.”
 • Origineel in het Engels:
  “Nazi-inspired exercises were conducted in the very heart of European civilization, science and art - in lands priding themselves of having come closest to fulfilling Francis Bacon's dream of the ‘House of Solomon': a world under undivided and unchallenged rule of reason.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „De zieners van de nazi's en de communisten waren geen primitieve wilden die de moderne beschaafde geen beschaving bij had willen of kunnen brengen, maar een avant-garde van het moderne leger, die daar kwamen waar andere eenheden van dat leger te verlegen, te scrupuleus, te laf of te zwak bewapend waren of simpelweg de moed misten om uitdagingen aan te gaan/”
 • Origineel in het Engels:
  “The Nazi and communist visionaries were not primitive savages, whom modern civilization failed or neglected to civilize, but an avant-garde of the modern army, reaching where other units of that army were too shy, too scrupulous, too cowardly, too poorly armed, or just lacking in courage matching their zeal to venture.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „In elke genocidale onderneming, evenals bij categoriële discriminatie of vervolging, worden de slachtoffers gestraft omwille van wat zij zijn en omwille van datgene waarvan men denkt dat zij in staat zijn het te doen - niet om wat ze doen of hebben gedaan.”
 • Origineel in het Engels:
  “In every genocidal undertaking, as in any categorial discrimination or prosecution, its victims are punished for what they are and for being what they are suspected of being capable of doing - not what they do or have done.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „[...] omdat we de enorme snelheid van veranderingen niet kunnen vertragen, laat staan de richting ervan bepalen, richten we ons ons op (het neurotisch puriteins geneuzel over) dingen die we wel kunnen beinvloeden: andermans sigarettenrook, teveel zonlicht en onbeschermde sex...zwerfvuil kan daar wat mij betreft ook bij, en matig onderhoud...zoveel meer verhaal, als je niet meteen alles terugrestaureert en de straten mediteraan vuil laat [...]”
 • Origineel in het Engels:
  “[...] because we can't slow down the enormous speed of change, let alone determine its course, we direct ourselves to (neurotic, puritan posturing about) things that we can influence: other people's cigarette smoke, too much sunlight, and unprotected sex... as far as I'm concerned we can add urban litter and poor maintenance to this list... such a better story, if you don't restore everything, and leave the streets mediterranean dirty [...]”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): Hans van den Ban, Noordkaap.org, 2011.