Religie: verschil tussen versies

4.600 bytes toegevoegd ,  15 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
k (robot Erbij: hu, ku, ru, sv)
==Bahá'u'lláh==
*"O MENSENZOON! Ik had uw schepping lief, daarom schiep Ik u. Heb Mij dus lief, dat Ik uw naam kan noemen en uw ziel kan vervullen met de geest des levens.
**[[w:nl:Bahá'u'lláh|Bahá'u'lláh]], De Verborgen Woorden, nummer 4 uit het Arabisch
 
*"O ZOON VAN HET BESTAAN! Mijn liefde is Mijn burcht, wie daar binnentreedt is veilig en beschut, wie zich afkeert zal zeker verdwalen en teloorgaan.
**[[w:nl:Bahá'u'lláh|Bahá'u'lláh]], De Verborgen Woorden, nummer 7 uit het Arabisch
 
*"Door de leringen van deze Dagster van Waarheid zal ieder mens vooruitgaan en zich ontwikkelen totdat hij de staat bereikt waarin alle verborgen krachten, waarmede zijn ware wezen werd begiftigd, aan de dag kunnen treden. Dit is het ware doel waartoe in ieder tijdperk en iedere godsbeschikking de Profeten Gods en Zijn uitverkorenen onder de mensen zijn verschenen en zulk een uit God geboren kracht en macht hebben getoond als alleen de Eeuwige kan openbaren."
**[[w:nl:Bahá'u'lláh|Bahá'u'lláh]], Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, XXVII
 
*"Het doel van God met de schepping van de mens was en zal altijd zijn, hem in staat te stellen zijn Schepper te kennen en Zijn tegenwoordigheid te bereiken. Van dit voortreffelijke oogmerk, dit hoogste doel getuigen op ondubbelzinnige wijze alle hemelse Boeken en de goddelijk geopenbaarde en belangrijke Geschriften."
**[[w:nl:Bahá'u'lláh|Bahá'u'lláh]], Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, XXIX
 
*"En nu betreffende uw vraag ten aanzien van de aard van de religie. Weet dat zij die waarlijk wijs zijn de wereld hebben vergeleken met de menselijke tempel. Evenals het lichaam van de mens kleding behoeft moet ook het lichaam van het mensdom worden getooid met de mantel van gerechtigheid en wijsheid. Zijn kleed is de Openbaring die God hem geschonken heeft. Wanneer dit kleed aan het doel beantwoord heeft, zal de Almachtige het voorzeker vernieuwen. Want ieder tijdperk heeft behoefte aan een nieuwe gave van het licht Gods. Iedere goddelijke Openbaring werd zo neergezonden dat zij beantwoordde aan de omstandigheden van de tijd waarin zij verscheen."
**[[w:nl:Bahá'u'lláh|Bahá'u'lláh]], Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, XXXIV
 
*"Met het doel de wereld van het bestaan te veredelen en 's mensen geest en ziel te verheffen, is uit de hemel van Gods Wil neergezonden hetgeen het doeltreffendste middel is voor de opvoeding van de gehele mensheid."
**[[w:nl:Bahá'u'lláh|Bahá'u'lláh]], Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, XLIII
 
*"De Profeten en Boodschappers van God zijn neergezonden met het enige doel de mensheid te leiden naar het rechte Pad der Waarheid. Het doel dat aan hun openbaring ten grondslag ligt, is alle mensen op te voeden, zodat zij in het stervensuur in de uiterste zuiverheid en heiligheid en volkomen onthecht op kunnen stijgen naar de troon van de Allerhoogste."
**[[w:nl:Bahá'u'lláh|Bahá'u'lláh]], Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, LXXXI
 
*"Het doel dat aan de openbaring van ieder hemels Boek ten grondslag ligt, ja zelfs ieder goddelijk geopenbaard vers, is om alle mensen te begiftigen met rechtschapenheid en begrip zodat rust en vrede onder hen hecht kunnen worden gevestigd."
**[[w:nl:Bahá'u'lláh|Bahá'u'lláh]], Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, CI
 
*"O, gij mensenkinderen! Het fundamentele doel dat het Geloof van God en Zijn Religie bezielt, is de belangen van de mensheid te beveiligen, de eenheid der mensheid te bevorderen en de geest van liefde en kameraadschap onder de mensen aan te kweken. Laat het niet een bron van onenigheid en strijd, van haat en vijandschap worden."
**[[w:nl:Bahá'u'lláh|Bahá'u'lláh]], Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, CX
 
*"Het Doel van de ene ware God - verheven zij Zijn glorie - wanneer Hij Zich aan de mensen openbaart, is de juwelen bloot te leggen die in de mijn van hun ware en diepste wezen verborgen liggen."
**[[w:nl:Bahá'u'lláh|Bahá'u'lláh]], Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, CXII
 
*"Het doel van de ene ware God met Zich te openbaren is om de gehele mensheid op te roepen tot waarheidsliefde en oprechtheid, tot godsvrucht, betrouwbaarheid, tot overgave en onderwerping aan de Wil van God, tot verdraagzaamheid en welwillendheid, tot rechtschapenheid en wijsheid. Zijn oogmerk is ieder mens uit te rusten met de mantel van een godvruchtig karakter en hem te tooien met het sieraad van toegewijde en voortreffelijke daden."
**[[w:nl:Bahá'u'lláh|Bahá'u'lláh]], Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, CXVII
 
 
 
 
==Nieuwe testament==
*"Ik ben het brood van het leven; wie tot Mij komt, zal nooit meer honger hebben; en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben"
16

bewerkingen