Ronald Reagan: verschil tussen versies

10.600 bytes verwijderd ,  4 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
k
{{problemen|aanhaling=ja}}
[[Image:Official Portrait of President Reagan 1981.jpg|thumb|Ronald Reagan, 1981.]]
{{koppelingen|w=ja|commons=ja|n=|s=en:Author:Ronald Reagan}}
|wikipedia=Ronald Reagan
|periode=6 februari 1911 - 5 juni 2004
|beschrijving=was de 40ste40<sup>ste</sup> president van de Verenigde Staten van Amerika
}}
 
==Voor het presidentschap==
 
{{vertaald citaat
|tekst=A troubled and afflicted mankind looks to us, pleading for us to keep our rendezvous with destiny; that we will uphold the principles of self-reliance, self-discipline, morality, and—above all—responsible liberty for every individual that we will become that shining city on a hill.
|taal=Engels
|vertaling=Een bezorgde en getormenteerde mensheid kijkt naar ons op, ons smekend onze afspraak met het lot na te komen; dat wij de principes van zelfredzaamheid, zelfdiscipline, [[moraal]] en, boven alles, verantwoordelijke vrijheid voor het individu hoog zullen houden, dat wij die blinkende stad op een heuvel zullen worden.
|bron=[http://www.reagan.utexas.edu/archives/reference/11.13.79.html Officiële aankondiging van zijn kandidatuur voor het presidentschap], 13 november 1979.
|opmerking=
}}
 
}}
 
==Tijdens het presidentschap==
<!--[http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/publicpapers.html Bronnen]-->
{{vertaald citaat
|tekst=Government is not the solution to our problem; government is the problem.
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=Every country and every people has a stake in the Afghan resistance, for the freedom fighters of Afghanistan are defending principles of independence and freedom that form the basis of global security and stability.
|taal=Engels
|vertaling=Elk land en elk volk heeft een belang in het Afgaanse verzet, want de vrijheidsstrijders van Afganistan verdedigen de principes van onafhankelijkheid en vrijheid die de basis vormen van wereldwijde veiligheid en stabiliteit.
|bron=Proclamatie 4908 — (Afghanistandag, 10 maart 1982)
|opmerking=Refererend aan groepen die zich met steun van de Verenigde Staten verzetten tegen de bezetting van Afganistan door de Sovjet-Unie, waaronder de taliban, de mujahedeen en Osama bin Laden,
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=History teaches that wars begin when governments believe the price of aggression is cheap.
|taal=Engels
|vertaling=De geschiedenis leert ons dat [[oorlog]]en beginnen als regeringen denken dat de prijs van agressie laag is.
|bron=Toespraak vanuit het Witte Huis, 16 januari 1984.
|opmerking=
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes.
|taal=Engels
|vertaling=Mede-Amerikanen, ik ben verheugd u vandaag te kunnen vertellen dat ik een wetgeving heb getekend die Rusland voor eeuwig vogelvrij zal verklaren. We beginnen over vijf minuten met bombarderen.
|bron=
|opmerking=Tijdens een microfoontest, zich er niet van bewust dat dit werd uitgezonden (11 augustus 1984)
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=The heart of America is strong; it's good and true. The cynics were wrong; America never was a sick society. We're seeing rededication to bedrock values of faith, family, work, neighborhood, peace, and freedom--values that help bring us together as one people, from the youngest child to the most senior citizen.
|taal=Engels
|vertaling=De kern van Amerika is sterk, het is goed en oprecht. De cynici hadden het mis; Amerika is nooit een zieke samenleving geweest. We zien een vernieuwde toewijding aan fundamentele waren zoals geloof, gezin, werk, wijk, vrede en vrijheid - waarden die ons samenbrengen als één volk van het jongste kind tot de oudste senioor.
|bron=[[s:en:Ronald_Reagan's_Third_State_of_the_Union_Speech|''Ronald Reagan's Third State of the Union Speech'']]
|opmerking=
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.
|taal=Engels
|vertaling=Vanuit het gezichtspunt van een overheid kan de economie in een paar korte frasen worden samengevat: Als het beweegt, belast het. Als het blijft bewegen, reguleer het. En als het ophoudt met bewegen, subsidieer het dan.
|bron=''White House Conference on Small Business'' (15 augustus 1986)
|opmerking=
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=The taxpayer - that's someone who works for the federal government but doesn't have to take the civil service examination
|taal=Engels
|vertaling=De belastingbetaler - dat is iemand die werkt voor de (landelijke) overheid zonder dat hij een ambtenarenexamen afgelegd hoeft te hebben.
|bron=
|opmerking=
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=Freedom prospers when religion is vibrant and the rule of law under God is acknowledged
|taal=Engels
|vertaling=Vrijheid floreert wanneer religie levendig is en de rechtsstaat onder God wordt erkend.
|bron=
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=Politics is not a bad profession. If you succeed, there are many rewards; if you disgrace yourself, you can always write a book
|taal=Engels
|vertaling=Politiek is geen slecht vak. Als je succes hebt, loont het zeer; als je jezelf belachelijk maakt, kun je altijd nog een boek schrijven.
|bron=
|opmerking=
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=Above all, we must realize that no arsenal, or no weapon in the arsenals of the world, is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have.
|taal=Engels
|vertaling=Bovenal moeten wij ons realiseren dat er geen arsenaal, of geen wapen in de arsenalen van de wereld, zo geducht is als de de wil en morele moed van vrije mannen en vrouwen. Het is een wapen dat onze tegenstanders in de wereld van vandaag niet hebben.
|bron=
|opmerking=
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall
|taal=Engels
|vertaling=Secretaris-generaal Gorbatsjov, als u vrede wilt, als u welvaart wilt voor de Sovjet-Unie en Oost-Europa, als u wilt liberaliseren: Kom naar deze poort! Meneer Gorbatsjov, open deze poort! Meneer Gorbatsjov, haal deze muur neer.
|bron=
|opmerking=Toespraak bij de Brandenburger Tor, 1987.
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=I notice that everybody who is Pro-Abortion already has been born.
|taal=Engels
|vertaling=Ik stel vast dat iedereen die voor abortus is, al is geboren.
|bron=De New York Times van 22 september 1980.
|opmerking=
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=The trouble with our liberal friends is not that they are ignorant, but that they know so much that isn't so.
|taal=Engels
|vertaling=Het probleem van onze liberale medemensen is niet hun onwetendheid, maar dat ze te veel weten wat niet zo is.
|bron=A Time for Choosing (1964)
|opmerking=
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=Liberals fought poverty and poverty won.
|taal=Engels
|vertaling=De liberalen vochten tegen de armoede, en de armoede won.
|bron=
|aangehaald= {{taal|EN}} ''The Right Nation: Conservative Power in America'' (2004);>br/>{{taal|NL}} {{aut|Frans Verhagen}}, [http://www.amerika.nl/amerika/reisgids/cliches-amerika/geen-verzorgingsstaat/ ''Geen verzorgingsstaat''], amerika.nl
|opmerking= Reagan zou volgens de aanhaling i.p.v. liberalen progressieven gezegd hebben
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=We will become that shining city on a hill.
|taal=Engels
|vertaling=We zullen de stralende stad op de heuvel worden.
|bron=[http://www.reaganlibrary.com/reagan/speeches/intent.asp Ronald Reagan-bibliotheek].
}}
 
 
===Rond de aanslag op Reagan===
 
{{vertaald citaat
|tekst=I hope you're all Republican.
|taal=Engels
|vertaling=Ik hoop dat jullie allemaal Republikein zijn.
|opmerking=Tegen de arts die hem moest opereren.
|bron=[http://www.rd.com/ronald-reagans-recovery/article26804.html Reader's digest].
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=Honey, I forgot to duck.
|taal=Engels
|vertaling=Schat, ik ben vergeten te bukken.
|opmerking=Tegen zijn vrouw Nancy in de operatiekamer. Dat was ook wat bokser Jack Dempsey zei om zijn nederlaag tegen Gene Tuney te verklaren in de verlies van de wereldtitel te verklaren.
|bron=[http://www.rd.com/ronald-reagans-recovery/article26804-1.html Reader's digest].
}}
 
===Afscheidstoespraak===
 
{{vertaald citaat
|tekst=I've spoken of the shining city all my political life, but I don't know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind it was a tall proud city built on rocks stronger than oceans, wind-swept, God-blessed, and teeming with people of all kinds living in harmony and peace, a city with free ports that hummed with commerce and creativity, and if there had to be city walls, the walls had doors and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here. That's how I saw it and see it still.
|taal=Engels
|vertaling=Ik heb tijdens mijn hele politieke carrière gesproken over de stralende stad, maar ik weet niet of ik ook heb verteld wat ik zag als ik dat zei. Maar in mijn gedachten was het een grote trotse stad gebouwd op rotsen, sterker dan oceanen, door God gezegend en vol met allerlei soorten mensen levend in harmonie en vrede, een stad met open poorten en vol met handel en creativiteit en als het nodig was dat de stad muren had, hadden de muren poorten en die poorten waren open voor iedereen met de wil en innerlijke kracht om hier te zijn. Dat is hoe ik het zag en hoe ik het nog steeds zie.
|opmerking=
|bron=[http://www.reaganlibrary.com/reagan/speeches/farewell.asp Reagan Library].
}}
 
==Na het presidentschap==
 
{{vertaald citaat
|tekst=In closing, let me thank you, the American people, for giving me the great honor of allowing me to serve as your president. When the Lord calls me home, whenever that day may be, I will leave with the greatest love for this country of ours and eternal optimism for its future. I now begin the journey that will lead me into the sunset of my life. I know that for America there will always be a bright dawn ahead. Thank you, my friends. May God always bless you.
|taal=Engels
|vertaling=Ter afsluiting wil ik u bedanken u, het Amerikaanse volk. Voor het geven van de grote eer van mij om u te dienen als uw president. Wanneer de Heer mij naar mijn thuis roept, wanneer die dag ook moge komen zal ik vertrekken met de grootste liefde voor dit land van ons en eeuwig optimisme voor de toekomst. Ik begin nu de reis naar de zonsondergang van mijn bestaan. Ik weet dat er voor Amerika altijd een heldere dageraad zal aanbreken. Bedankt, mijn vrienden. Moge God u voor altijd zegenen.
|opmerking=Dit is het einde van zijn afscheidsbrief waarin centraal stond dat werd toegegeven dat Reagan aan de ziekte van Alzheimer leed. De brief waar dit citaat uit komt was noodzakelijk nadat de pers hem telefonisch had gesproken en hij zich niet herinnerde wie de net gestorven Nixon was.
|bron=[http://www.nationalreview.com/document/reagan_sunset200406070915.asp NationalReview] (1994-11-05)
}}
 
{{Navigatie Amerikaans staatshoofd}}
{{menu}}
 
{{DEFAULTSORT:Reagan, Ronald}}
 
[[Categorie:Amerikaans staatshoofd]]