Richard Dawkins: verschil tussen versies

53.666 bytes verwijderd ,  5 jaar geleden
Uithuilen en opnieuw beginnen
(Uithuilen en opnieuw beginnen)
{{Weg| Gewoon weg}}
{{geen secundaire bronnen|Slechts een aaneenschakeling van uitspraken zonder dat duidelijk is of deze markant zijn en elders worden aangehaald.}}
[[Image:Richard_dawkins_lecture.jpg|thumb|right|Richard Dawkins]]
{{Auteur
'''[[w:Richard Dawkins|Clinton Richard Dawkins]]''' (geboren op 16 maart 1941) is een Oxfords zoöloog, auteur en mediacommentator, beroemd om zijn populair-wetenschappelijke boeken over evolutie en zijn ideeën over religie, atheïsme en memetica of "culturele evolutie".
|naam=Clinton Richard Dawkins
|wikipedia=Richard Dawkins
|periode=16 maart 1941
|beschrijving=is een Oxfords zoöloog, auteur en mediacommentator
}}
 
== Van bronnen voorzien ==
 
{{Vertaald citaat
| tekst = Abort it and try again.
| tekst =The total amount of suffering per year in the natural world is beyond all decent contemplation. During the minute that it takes me to compose this sentence, thousands of animals are being eaten alive, many others are running for their lives, whimpering with fear, others are slowly being devoured from within by rasping parasites, thousands of all kinds are dying of starvation, thirst, and disease. It must be so. If there ever is a time of plenty, this very fact will automatically lead to an increase in the population until the natural state of starvation and misery is restored. In a universe of electrons and selfish genes, blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt, other people are going to get lucky, and you won't find any rhyme or reason in it, nor any justice. The universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference.
| taal = Engels
| vertaling = Aborteren en het opnieuw proberen.
| vertaling = De totale som aan lijden per jaar in de natuur valt op geen enkele behoorlijke manier te schatten. In de tijd dat ik deze zin voltooi worden duizenden dieren levend opgegeten. Vele anderen rennen, jammerend van angst, voor hun leven. Nog anderen worden van binnenuit langzaam verslonden door knagende parasieten, duizenden van allerlei soorten sterven door uithongering, dorst en ziektes. Het is niet anders. Als er al ooit eens een tijd van overvloed komt dan heeft dat alleen maar een aangroei van de populatie tot gevolg totdat de natuurlijke toestand van honger en ellende zich herstelt. In een heelal van elektronen en zelfzuchtige genen, blinde fysische krachten en genetische replicatie, zullen sommige mensen pech hebben en anderen geluk en je kan er geen rijm of reden in ontdekken noch enige rechtvaardigheid. Het door ons waarneembare heelal heeft net die eigenschappen die we zouden verwachten als er geen ontwerp, geen doel, geen kwaad, geen goed en niets dan onmeedogende onverschilligheid zou zijn.
| bron = @RichardDawkins: [https://twitter.com/RichardDawkins/status/502106262088466432 ''@InYourFaceNYer Abort it and try again. It would be immoral to bring it into the world if you have the choice.'', Twitter, 20 augustus 2014
| bron = ''God's Utility Function'', Scientific American, november 1995, p. 85 (ook gepubliceerd als hoofdstuk 4 van ''River Out of Eden: A Darwinian View of Life'', Basic Books, 1996).
| aangehaald = {{aut|Robin de Wever}}, [http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3793703/2014/11/19/Richard-Dawkins-heeft-geen-spijt-van-aborteer-dat-Downkind.dhtml ''Richard Dawkins heeft geen spijt van 'aborteer dat Downkind'''], Trouw, 19 november 2014.
| opmerking =
| opmerking = Als antwoord op de vraag "''Wat te doen als je hoort dat je ongeboren kind het Downsyndroom heeft? ''"; zijn antwoord ontketende een Twitter- en mediastorm.
}}
 
* Velen bekijken religie als onschadelijke onzin. Misschien hebben geloven wel geen enkele basis in de realiteit maar, dachten we, wat schaadt het als sommige mensen zo’n troostend hulpje nodig hebben? De elfde september heeft dat allemaal veranderd. Geopenbaard geloof is geen onschadelijke onzin meer maar kan doodsgevaarlijke onzin zijn. Gevaarlijk omdat het een aantal mensen een onwankelbaar vertrouwen in hun eigen rechtschapenheid heeft gegeven. Gevaarlijk omdat het hen de valse moed geeft om zichzelf om te brengen waardoor het automatisch de normale remmingen om anderen te doden wegneemt. Gevaarlijk omdat het je leert mensen met een andere culturele achtergrond als vijanden te beschouwen. En gevaarlijk ook omdat we op de een of andere manier een vreemd respect, dat godsdienst boven alle normale kritiek verheft, opbrengen. Laten we er mee ophouden zo verdomd respectvol te zijn!
** When asked how the world had changed following the September 11, 2001 attacks
** [http://books.guardian.co.uk/writersreflections/story/0,1367,567546,00.html ''Has the world changed?''], The Guardian, 11 oktober 2001.
 
* De bevolking van de VS telt ongeveer 300 miljoen mensen, waaronder vele van de best gevormde, meest getalenteerde, vindingrijke, humane mensen op deze [[wereld]]. In bijna alle gevallen van beschaafde prestaties, tot en met Nobelprijzen, leidt de VS de wereld met kilometers voorsprong. Je zou denken dat een land met zoveel hulpmiddelen en zoveel talent in staat zou zijn een leider met de hoogste kwaliteiten te kiezen. En toch, wat is er gebeurd? Wie komt er uit die bevolking van 300 miljoen na alle primaries en verkiezingsvergaderingen, na meer dan een jaar van non-stop verkiezingspropaganda uit de bus: George Bush.
** [http://www.guardian.co.uk/alqaida/story/0,,919618,00.html "Bin Laden's victory "] ''The Guardian'' (22 maart 2003)
 
* Bush en Bin Laden zijn in werkelijkheid strijdmakkers: ze komen samen op voor geloof en geweld tegen rede en discussie. Beiden hebben een onwrikbaar geloof in het eigen gelijk en in de kwaadaardigheid van de ander. Ze geloven allebei in een hemel na hun dood. Allebei geloven ze dat als ze de ander zouden kunnen ombrengen hun dat een ticket voor het paradijs zou verschaffen. Ze verwelkomen beiden een denkbeeldige “volgende wereld”. Deze [[wereld]] zou een stuk beter af zijn zonder hen.
** [http://www.salon.com/news/feature/2005/04/30/dawkins/index_np.html "The Atheist"], by Gordy Slack, ''Salon.com'' (22 april 2005)
* Het feit dat het leven uit bijna niets is ontstaan zo’n 10 miljard jaar nadat het heelal letterlijk uit niets ontstond is een zo overrompelend feit dat ik wel gek zou zijn om te proberen het met woorden tot zijn recht te laten komen.
** [http://news.scotsman.com/scitech.cfm?id=374772005 "From tail to tale on the path of pilgrims in life"], ''The Scotsman'' (9 april 2005)
 
=== ''[[w:The Selfish Gene|The Selfish Gene]]'' (1976, 1989) ===
 
* We zijn overlevingsmachines – blind geprogrammeerde robots om het voortbestaan van de zelfzuchtige moleculen, die we genen noemen, te verzekeren. Deze waarheid vervult me nog altijd met de uiterste verbazing.
** We are survival machines – robot vehicles blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes. This is a truth which still fills me with astonishment.
 
* Mijn bedoeling is niet een [[moraal]] te baseren op de evolutie. Ik zeg hoe de evolutie in zijn werk is gegaan. Ik zeg niet hoe wij mensen ons moreel behoren te gedragen.
** I am not advocating a morality based on evolution. I am saying how things have evolved. I am not saying how we humans morally ought to behave.
 
* Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren.
** Let us try to teach generosity and altruism, because we are born selfish.
 
* Laat ons trachten te begrijpen wat onze zelfzuchtige genen met ons voor hebben. Dan hebben we tenminste een kans om hun plannen te doorkruisen, iets waar totnogtoe geen enkele soort toe in staat is geweest.
** '''Let us understand what our own selfish genes are up to, because we may then at least have a chance to upset their designs, something that no other species has ever aspired to do.'''
 
* Ze zitten in jou en in mij; ze hebben ons gevormd, lichaam en geest; en hun voortbestaan is hun ultieme reden van bestaan. Ze komen van ver, die replicators. Nu kennen we ze als genen en wij zijn hun overlevingsmachines.
** They are in you and me; they created us, body and mind; and their preservation is the ultimate rationale for our existence. They have come a long way, those replicators. Now they go by the name of genes, and we are their survival machines.
 
* Ongetwijfeld zijn enkele van je neven of grootooms als kind gestorven, maar dat is niet één van je voorouders overkomen. Voorouders sterven nu eenmaal niet jong!
** No doubt some of your cousins and great-uncles died in childhood, but not a single one of your ancestors did. Ancestors just don't die young!
 
* Genen zijn meester-programmeurs en ze programmeren voor hun leven.
** The genes are the master programmers, and they are programming for their lives.
 
* Waar zich ook een communicatiesysteem ontwikkelt, altijd is er het gevaar dat iemand het voor zijn eigen doeleinden zal exploiteren.
** Whenever a system of communication evolves, there is always the danger that some will exploit the system for their own ends.
 
* ...het is zeker fout die arme, ouwe Homo Sapiens ervan te beschuldigen de enige te zijn die soortgenoten ombrengt, de enige erfgenaam van het Kainsteken, en nog meer van die melodramatische aanklachten.
** ... it is certainly wrong to condemn poor old Homo Sapiens as the only species to kill his own kind, the only inheritor of the mark of Cain, and similar melodramatic charges.
 
* Groepsselectie zou daarom een tendens om te evolueren naar een alleen-maar-duiven-samenzwering voorspellen. Maar het probleem met samenzweringen, zelfs met die die op de lange duur voor iedereen voordelig uitvallen, is dat ze openstaan voor misbruik.
** Group selection theory would therefore predict a tendency to evolve towards an all-dove conspiracy ... But the trouble with conspiracies, even those that are to everybody's advantage in the long run, is that they are open to abuse.
 
* ... een leeuw wil een antilopenlichaam opeten maar een antilope heeft totaal andere plannen voor dat lichaam. Meestal wordt dit niet beschouwd als een strijd voor bestaansmiddelen, maar logischerwijze is het moeilijk in te zien waarom niet.
** ... a lion wants to eat an antelope's body, but the antelope has very different plans for its body. This is not normally regarded as competition for a resource, but logically it is hard to see why not.
 
* Wat is dat, het zelfzuchtige gen? Het is niet slechts een enkel fysisch stukje DNA. Net zoals in de oersoep is het alle replica’s van een bepaald stukje DNA, verdeeld over de hele [[wereld]].
** What is the selfish gene? It is not just one single physical bit of DNA. Just as in the primeval soup, it is all replicas of a particular bit of DNA, distributed throughout the world.
 
* ... een gen zou in staat kunnen zijn replica’s van zichzelf, die in andere lichamen zitten, te helpen. Als dat zo zou zijn dan zou dat lijken op individueel altruïsme maar het zou het gevolg zijn van gen-zelfzucht.
** ... a gene might be able to assist replicas of itself that are sitting in other bodies. If so, this would appear as individual altruism but it would be brought about by gene selfishness.
 
* Normalerwijze kan je er zekerder van zijn wie je kinderen zijn dan wie je broers zijn. En nog zekerder kan je zijn over wie je zelf bent!
** It is normally possible to be much more certain who your children are than who your brothers are. And you can be more certain still who you yourself are!
 
* De waarheid is dat alle voorbeelden van bescherming en zorg door de ouders en alle daarmee geassocieerde organen ... voorbeelden zijn van verwantschapsselectie in de werking van de natuur.
** The truth is that all examples of child protection and parental care, and all associated bodily organs ... are examples of the working in nature of the kin-selection principle.
 
* Maar je kan geen onnatuurlijke staat van welvaart hebben, tenzij je ook een onnatuurlijke geboortebeperking accepteert. In het andere geval zal het eindresultaat zelfs grotere ellende betekenen dan wat je in de natuur aantreft.
** But you cannot have an unnatural welfare state, unless you also have unnatural birth control, otherwise the end result will be misery even greater than that which obtains in nature.
 
* ... leiders die hun volgelingen verbieden effectieve contraceptiva te gebruiken ... drukken een voorkeur uit voor “natuurlijke” methoden van geboortebeperking, en een natuurlijke methode is precies dat wat ze zullen krijgen. Ze heet hongersnood.
** ... leaders who forbid their followers to use effective contraceptive methods ... express a preference for "natural" methods of population limitation, and a natural method is exactly what they are going to get. It is called starvation.
 
=== The Evolutionary Future of Man (1993)===
<small>[http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/Dawkins/Work/Articles/1993-09-11future.shtml Volledige tekst]. ''The Economist'' [[1993-09-11]], vol. 328, p. 87</small>
 
* Er is geen enkele reden om aan te nemen dat evolutie in stijgende lijn gaat &ndash; zelfs in de zwakke, waarden-neutrale zin. Er zullen momenten zijn dat een groter geworden orgaan voordelig zal blijken te zijn, dan weer zal een kleiner orgaan voordeliger uitvallen. Meestal zullen echter gemiddeld grote individuen in de populatie in het voordeel zijn terwijl extreme gevallen gepenaliseerd worden. Gedurende die perioden vertoont de populatie evolutionaire stasis (d.w.z. geen verandering) ten opzichte van de gemeten factor. Als we over een compleet fossielenbestand voor een afstammingslijn zouden beschikken en we zouden letten op trends voor een bepaalde eigenschap zoals bijvoorbeeld beenlengte, dan mogen we ons verwachten aan perioden van stilstand afgewisseld met perioden van snelle groei of inkrimping &ndash; net zoals een windhaan in veranderlijk, winderig weer.
 
* Een andere drijfveer voor vooruitgaande evolutie is de zogenaamde "wapenwedloop". Prooien ontwikkelen grotere snelheden omdat roofdieren dat ook doen. Met als gevolg dat roofdieren dan ook weer sneller moeten gaan rennen, enzovoorts in een escalerende spiraal. Zulke wapenwedlopen zijn waarschijnlijk de reden voor het bestaan van de spectaculair geavanceerde [[technologie]] voor ogen, oren, breinen, vleermuis "radar" en alle andere high-tech wapens die dieren in huis hebben.
 
* Het is mogelijk dat de hardware van het brein gecoëvolueerd is samen met de inwendige virtuele [[wereld]]en die het creëert. Je zou dat hardware-software-coëvolutie kunnen noemen.
 
* Het is een met passie aangehangen geloofsartikel van "politiek correcte" biologen en [[Antropologie|antropologen]] dat hersenomvang niets te maken heeft met intelligentie; dat intelligentie geen uitstaans heeft met genen; en dat genen in elk geval gemene, fascistische dingen zijn.
 
* Het is waarschijnlijk dat we in de volgende 100.000 jaar ofwel naar wild barbarisme zullen zijn teruggekeerd ofwel dat de beschaving onherkenbaar zal zijn geavanceerd &ndash; dat we in ruimtekolonies zullen leven bijvoorbeeld. In elk geval zijn evolutionaire extrapolaties van de huidige toestand waarschijnlijk zeer misleidend.
 
* Wijlen Christopher Evans, [[psycholoog]] en auteur, rekende ooit uit dat als de auto even snel als de computer zou geëvolueerd zijn en in dezelfde tijdspanne "Je vandaag een Rolls-Royce zou kunnen kopen voor £35, je er 1 miljoen kilometer per liter mee zou kunnen rijden en hij genoeg vermogen kon leveren om er de Queen Elisabeth 2 mee aan te drijven. En mocht je geïnteresseerd zijn in miniaturisatie dan kon je er een half dozijn van op een speldenknop parkeren."
 
* Wetenschappelijke en technologische vooruitgang op zichzelf zijn waardevrij. Ze zijn alleen maar heel goed om te doen wat ze moeten doen. Als je zelfzuchtig, inhalig, onverdraagzaam en gewelddadig wil handelen dan verschaft de wetenschappelijke [[technologie]] je veruit de beste middelen om dat te doen. Maar als je goed wil doen, om de problemen van deze wereld op te lossen, om vooruitgang te maken op de meest waardevolle manier dan is er ook geen betere methode dan de wetenschappelijke.
 
{{Citaten|
| titel = ''Viruses of the Mind''
| bron = {{aut|Richard Dawkins}} (1993), [http://cscs.umich.edu/~crshalizi/Dawkins/viruses-of-the-mind.html ''Viruses of the Mind''], 1993
| tekst1 =Ik heb zojuist vernomen dat dit zoete, vertrouwende, goedgelovige zesjarige meisje zonder haar vaders toestemming voor wekelijks onderricht naar een rooms-katholieke non werd gestuurd. Welk kansen heeft ze?
| opmerking1 =
| tekst2 =Met zoveel gedachte-bytes die nog moeten worden gedownload, zoveel mentale codons die nog moeten worden gerepliceerd is het niet te verwonderen dat kinderbreinen goedgelovig zijn, kwetsbaar voor verwarring, een makkelijke prooi voor Moonies, Scientologists en nonnen. Net zoals patiënten met een verstoorde immuniteit staan kinderen wijd open voor mentale infecties die volwassenen makkelijk van zich af kunnen schudden.
| opmerking2 =
| tekst3 =Bedenk eens wat de twee eigenschappen die een virus, of enig andere soort van parasitaire replicator, verwacht van een uitnodigend medium, de twee eigenschappen die een cellulaire machinerie zo uitnodigend maken voor parasitair DNA of die computers zo uitnodigend maken voor hun soort virussen. Deze eigenschappen zijn, ten eerste, een bereidheid om informatie nauwkeurig te reproduceren, misschien met enkele fouten die naderhand dan weer nauwkeurig worden doorgeven; en ten tweede, een bereidheid om te gehoorzamen aan de bevelen opgeslagen in de zo gerepliceerde informatie.
| opmerking3 =
| tekst4 =De tweede vereiste voor een virus-vriendelijke [[omgeving]] &ndash; dat ze aan een programma van gecodeerde instructies zou moeten gehoorzamen &ndash; is ook weer maar kwantitatief minder waar voor breinen dan voor cellen of computers. Soms nemen we bevelen van elkaar aan maar soms ook niet. Niettemin is het een feit dat over de hele [[wereld]] de kinderen de religie van hun ouders volgen in plaats van over te stappen naar een van de vele andere beschikbare religies. Bevelen om te knielen, te buigen in de richting van Mekka, je hoofd ritmisch naar een muur te knikken, te schudden als een maniak, te “spreken in tongen” &ndash; de lijst van zulke willekeurige en zinloze, door religie voorgeschreven motorische oefeningen is uitgebreid &ndash; worden gehoorzaamd, indien niet slaafs, dan toch met een redelijk hoge statistische waarschijnlijkheid.
| opmerking4 =
| tekst5 = Tien jaar geleden kon je duizenden kilometers reizen door de Verenigde Staten zonder ooit een achterstevoren opgezette baseballcap tegen te komen. Vandaag zie je ze overal. Ik weet niet op welke manier de mode van de omgedraaide baseballcap zich geografisch heeft verspreid, maar epidemiologie zou zeker de beste methode zijn om hiervoor een antwoord te zoeken.
| opmerking5 =
| tekst6 =Net zoals computervirussen zullen gedachtevirussen door hun slachtoffers moeilijk te onderkennen zijn. Als je er het slachtoffer van bent dan is de kans groot dat je het niet weet en dat je het krachtig zal ontkennen. Als je aanneemt dat een virus in je eigen geest moeilijk zal te ontdekken zijn naar welke verradende signalen zou je dan kunnen uitkijken? Ik zal hierop een antwoord geven door me in te denken hoe een medisch tekstboek de typische symptomen van de lijder zou omschrijven (willekeurig veronderstellend dat hij mannelijk zou zijn). Typisch voelt de patiënt zich gedwongen tot een diepe, innerlijke overtuiging dat iets waar, rechtvaardig of deugdzaam is: een overtuiging die helemaal niet steunt op enig bewijsmateriaal of rede, maar die hem niettemin als volledig dwingend en overtuigend overkomt. Wij dokters noemen zo’n overtuiging “geloof”. Als je behoort tot een bepaald geloof dan is het statistisch overweldigend waarschijnlijk dat het hetzelfde geloof is als dat van je ouders en grootouders. Zonder twijfel een beetje ondersteund door rijzige kathedralen, ontroerende muziek en allerlei parabels. Maar de belangrijkste variabele in de bepaling van het geloof dat je zal aanhangen is het toeval van je geboorte. De overtuigingen die je zo passioneel aanhangt zouden een totaal andere, en voor het grootste gedeelte ermee in tegenspraak zijnde, verzameling van geloofspunten zijn geweest als je maar elders zou zijn geboren. Epidemiologie, geen bewijsmateriaal.
| opmerking6 =
| tekst7 =
| opmerking7 =
| tekst8 =
| opmerking8 =
| tekst9 =
| opmerking9 =
| tekst10 =
| opmerking10 =
}}
 
=== ''[[w:River Out of Eden|River out of Eden]]'' (1995) ===
 
* De [[wereld]] loopt vol met organismen die alles in huis hebben om voorouders te worden. Dat, is één enkele zin, is Darwinisme.
 
* Elke generatie werkt als een filter een zeef; goede genen gaan door naar de volgende generatie; slechte genen eindigen meestal in lichamen die jong sterven of zonder zich te hebben voortgeplant.
 
* ... je hebt meer dan alleen maar geluk nodig om succesvol door duizend opeenvolgende zeven te geraken.
 
* De stroom in de titel van mijn boek is een stroom van DNA en hij vloeit doorheen de tijd niet de ruimte. Het is een stroom van informatie niet van beenderen en weefsels.
 
* ... de genetische code is in feite letterlijk identiek in alle dieren, planten en bacteriën ... Alle levende wezens op aarde stammen af van een gemeenschappelijke voorouder.
 
* De ware revolutie in de moleculaire biologie in het post-Watson-Cricktijdperk is het feit dat ze digitaal is geworden.
 
* Er bestaat geen door de geest aangedreven levenskracht, geen kloppend, hijgend, pulserend, protoplasmatisch, mystiek slijm. Alles waar het leven om draait zijn bytes en bytes en bytes van digitale informatie.
 
* ''' Wetenschappelijke overtuigingen worden ondersteund door bewijsmateriaal en ze behalen resultaten. Mythen en geloven zijn dat niet en doen dat niet.'''
 
* Het zou kunnen dat mijn DNA en het jouwe ooit hetzelfde lichaam zullen delen. Gegroet!
 
* Zeg nooit en neem ook nooit iemand serieus die zegt “Ik kan onmogelijk geloven dat dit of dat door geleidelijke evolutie zou zijn kunnen ontstaan”. Ik heb dit soort valse redenering “het Argument van Persoonlijk Ongeloof” genoemd. Steeds opnieuw is het het voorspel tot een intellectuele bananenschil-[[ervaring]] gebleken!
* ... het lijkt erop dat de evolutie niet meer dan een half miljoen jaren nodig heeft om een goed camera-oog te ontwikkelen ... Het is dan ook niet te verwonderen dat “het” oog niet minder dan 40 keer opnieuw is ontwikkeld in het dierenrijk ... Geologisch gezien een oogwenk.
 
* Dit is voor mensen een van de moeilijkst te leren lessen. We kunnen niet aanvaarden dat iets noch goed noch slecht is, noch wreed noch liefdevol, maar alleen maar ongevoelig &ndash; onverschillig voor alle lijden, doelloos.
 
* Als het dezelfde Schepper was die zowel de tijger als het lam schiep, zowel de jachtluipaard als de gazelle, wat voor spelletje speelt Hij dan? Is Hij een sadist die van bloedige sporten houdt? ... Of doet hij het om de kijkcijfers van [[David Attenborough]] op te krikken?
 
* ... het enige echte nut van het leven, dat in de natuur gemaximaliseerd wordt, is het overleven van DNA. Maar DNA staat niet op zichzelf; het zit opgesloten in levende lichamen en heeft tot taak de ter beschikking staande werktuigen maximaal te benutten.
 
* Het door ons [[waarneembaar|waarneembare]] heelal heeft net die eigenschappen die we zouden verwachten als er geen ontwerp, geen doel, geen kwaad, geen goed en niets dan onmeedogende onverschilligheid zou zijn.
 
* Wij mensen zijn een extreem belangrijke uiting van de replicatiebom, want het is door ons – door onze hersenen, door onze symbolencultuur en onze [[technologie]] – dat deze explosie naar zijn volgend stadium zal evolueren en doorheen de ruimte zijn weerklank zal hebben.
** Ch. 5: The Replication Bomb
 
=== The Richard Dimbleby Lecture: Science, Delusion and the Appetite for Wonder (1996)===
<small>Full text [http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/Dawkins/Work/Articles/1996-11-12dimbleby.shtml here]. Lecture, BBC1 Television [[1996-11-12]]</small>
 
* Je zou Aristoteles les kunnen geven. En je zou hem kunnen vervoeren tot in het diepst van zijn wezen. Aristoteles was een encyclopedische veelweter, een universeel genie. En toch kan je niet alleen meer over de wereld weten dan hij. Je kan een dieper inzicht hebben in de werking van alle dingen. Dat is het voorrecht van te leven na Newton, Darwin, Einstein, Planck, Watson, Crick en hun collega's.
 
* Voor de eerste helft van de geologische tijd waren onze voorouders bacteriën. De meeste levende wezens zijn nu nog altijd bacteriën en elk van de biljoenen cellen in ons lichaam is een kolonie van bacteriën.
 
* Het is bijna een cliché geworden om op te merken dat haast niemand trots is op zijn onwetendheid omtrent literatuur, maar dat je er sociaal gezien best kan mee wegkomen als je je onkunde op gebied van wetenschap of wiskunde tentoonspreidt.
 
* Als je kwaad wil doen dan verschaft de wetenschap je de krachtigste wapens om dat te doen; maar ook, als je goed wil doen, is het weer de wetenschap die je daarvoor voorziet van de beste middelen. De kunst bestaat erin om de juiste dingen te willen. De wetenschap zorgt er dan voor dat je dat op de meest effectieve manier kan doen.
 
* Maar misschien kon de rest van ons (de niet-wetenschappers, vert.) de [[wetenschap]] op een andere manier appreciëren door inzicht in het wonder van de wetenschap, de wetenschappelijke manier van denken en de geschiedenis van wetenschappelijke [[ideeën]], eerder dan door lab-[[ervaring]].
 
* Eigenlijk komt het neer op spaarzaamheid, economie van verklaring. Het is mogelijk dat de motor van je wagen door psychokinetische energie wordt aangedreven, maar als hij eruitziet als een benzinemotor, ruikt als een benzinemotor en evengoed presteert als een benzinemotor dan is de meest voor de hand liggende hypothese dat het ook een benzinemotor is.
 
* Er wordt wel eens gezegd dat als de paranormaalbegaafden echt beschikten over de krachten waarop ze zich beroepen, ze elke week de lotto konden winnen. Ik geef er de voorkeur aan erop te wijzen dat ze eveneens een Nobelprijs zouden winnen voor het ontdekken van fundamentele fysische krachten totnogtoe onbekend voor de [[wetenschap]]. Waarom verspillen ze overigens hun talenten in allerlei televisie-optredens?
 
* Hoe leggen we die plotselinge belangstelling voor het paranormale uit in de media? Misschien heeft het wel iets te maken met het nieuwe millennium &ndash; dan is het wel erg deprimerend te moeten vaststellen dat het nog drie jaar duurt voor het begint.
 
* De interesse voor het paranormale kan, hoe raar het ook mag klinken, een reden tot optimisme zijn. Volgens mij is de appetijt voor het mysterieuze, het enthousiasme voor wat we niet begrijpen gezond en een te koesteren eigenschap. Het is dezelfde appetijt die ook de drijfveer is voor het beste in de echte wetenschap en het is ook een appetijt die het best door de echte wetenschap kan worden verzadigd.
 
* Je lichaam bevat vele miljarden kopieën van een uitgebreid tekstdocument in een zeer nauwkeurig neergeschreven digitale code, elke kopie even volumineus als een dikke turf. Ik bedoel natuurlijk het DNA in je cellen.
 
* Je hoeft geen [[wetenschapper]] te zijn – je hoeft niet te weten hoe je moet omgaan met een bunsenbrander – om genoeg af te weten van [[wetenschap]] om je eigen tekorten op dat gebied aan te vullen. Wetenschap moet vanuit het lab worden losgelaten en een onderdeel worden van onze culturele bagage.
 
=== ''[[w:The Root of All Evil?|The Root of All Evil?]]'' (januari 2006) ===
 
* Ik neem me voor dat gevaarlijke ding te onderzoeken dat eigen is aan zowel het judaïsme als aan het christendom namelijk het proces van niet-denken dat ‘’geloof’’ wordt genoemd.
 
* De religie zet door middel van de kracht van instellingen en het verloop van de tijd ongefundeerd geloof om in een onwankelbare waarheid.
 
* Een van de dingen waar religie in de fout gaat is dat ze ons leert tevreden te zijn met antwoorden die in feite geen antwoorden zijn.
 
* Je hebt me net iets onthullends over jezelf gezegd. Wil je me echt vertellen dat de enige reden waarom je niet steelt en verkracht je angst voor God is?
** Part 2: "The Virus Of Faith", quoted at [http://psom.blogspot.com/2006/01/root-of-all-evil-part-2-virus-of-faith.html "The Proper Study of Mankind" blog] on January 25, 2006
 
* We zijn allemaal atheïsten voor de meeste goden die mensen ooit aanbeden hebben. Sommigen onder ons gaan net één god verder.
** Part 1: "The God Delusion"
 
* Ach ja, dat verhaal van Adam en Eva was toch slechts symbolisch, is het niet? Symbolisch?! Dan heeft Jezus zich laten folteren en terechtstellen voor een symbolische zonde door een indivdu dat nooit heeft bestaan? Niemand die niet religieus is opgevoed kan zoiets anders dan “knettergek” noemen.
** Part 2: "The Virus Of Faith", quoted at ''ibid.''
 
* Zonder godsdienst doen goede mensen goede dingen en slechte mensen slechte dingen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen heb je religie nodig. ([[Steven Weinberg]] citerend)
** Part 2: "The Virus Of Faith"
 
* Zo heb je de favoriete vraag van de creationisten “Wat is het nut van een half oog?”. In feite is dit een makkie om er een antwoord op te geven. Een half oog is juist 1 percent beter dan 49 percent van een oog.
** Part 2: "The Virus of Faith"
 
===[[w:The God Delusion|The God Delusion]] (2006)===
* De God van het Oude Testament is zowat het onaangenaamste personage uit de fictieliteratuur: jaloers en er ook nog trots op; een kleinzielige, onrechtvaardige, onverzoenlijke controle-freak; een wraakgierige, bloeddorstige etnische zuiveraar; een vrouwenhatende, homofobe, racistische, infanticidale, genocidale, filicidale, verderfelijke, megalomane, sadomasochistische en wispelturig kwaadaardige bullebak.
** "The God Hypothesis", p. 31<ref name="god-delusion"/>
 
* Pantheïsme is verguld atheïsme. Deïsme is verdund theïsme.
** "A deeply religious non-believer", p. 40<ref name="god-delusion"/>
 
* Als God alwetend is, dan moet hij bij voorbaat weten hoe hij, gebruikmakend van zijn almogendheid, zal optreden om de loop van de geschiedenis te wijzigen. Maar dat betekent dat hij niet van gedachten kan veranderen over zijn optreden, wat weer betekent dat hij niet almachtig is.
** "Argumenten voor het bestaan van god", p.90<ref name="god-delusion"/>
* Algemener gezegd: een van de echt kwalijke effecten van godsdienst is dat ze ons leert dat het een deugd is om tevreden te zijn met niet-begrijpen
** "Waarom er vrijwel zeker geen god bestaat", p.141 <ref name="god-delusion"/>
* Natuurlijke selectie ontwerpt kinderhersenen met de neiging om alles te geloven wat hun ouders en stamoudsten hen vertellen. Zo’n vertrouwende gehoorzaamheid is waardevol voor het overleven: analoog met navigatie door de maan voor een mot. Maar '''de keerzijde van vertrouwende gehoorzaamheid is slaafse goedgelovigheid'''. Het onvermijdelijke nevenproduct is kwetsbaarheid voor infectie met gedachtenvirussen.
** "The Roots of Religion", p. 176<ref name="god-delusion">{{cite book
| last = Dawkins
| first = Richard
| authorlink = Richard Dawkins
| title = The God Delusion
| year = 2006
| publisher = Bantam Press
| id = ISBN 0-618-68000-4
| pages = 406 pp.
}}</ref>
 
* Er zit iets infantiels in de veronderstelling dat iemand anders (ouders in het geval van kinderen, God voor volwassenen) de verantwoordelijkheid draagt om je leven zinvol te maken.
** "A Much Needed Gap?", p. 360<ref name="god-delusion"/>
 
=== ''[[w:The Enemies of Reason|The Enemies of Reason]]'' (augustus 2007) ===
 
* Het is amusant op te merken dat dit ''[astrologie]'' zich bezondigt tegen een modern taboe tegen lui stereotyperen. Hoe zouden we reageren als een krant elke dag een column in de volgende trant zou publiceren: “Duitsers: het ligt in je aard om volhardend en methodisch te werk te gaan, wat je wel goed van pas komt voor je werk. Wat je persoonlijke relaties aangaat zou je er, vooral vanavond, op moeten letten dat je niet teveel toegeeft aan je natuurlijke tendens om bevelen op te volgen. Chinezen: Ondoorgrondelijkheid kan vele voordelen hebben maar vandaag zou het je een hak kunnen zetten. Britten: Je ‘stiff upper lip’ kan je goed van pas komen in zakelijke gesprekken, maar tracht je af en toe wat te ontspannen en leg ook je geremdheid in sociale contacten eens af.”
** ''[[w:The Enemies of Reason|The Enemies of Reason]]'', "Slaves to Superstition" [1.01], [[13 August]] [[2007]], timecode 0:05:54''ff''
 
* Er zit ''echte'' [[poëzie]] in de ''echte'' [[wereld]]. '''Wetenschap is de poëzie van de realiteit'''.
** ''[[w:The Enemies of Reason|The Enemies of Reason]]'', "Slaves to Superstition" [1.01], [[13 August]] [[2007]], timecode 00:38:16''ff''
 
* Rede heeft onze moderne [[wereld]] opgebouwd. Het is een waardevol maar ook breekbaar iets dat weggecorrodeerd kan worden door schijnbaar onschadelijke irrationaliteit. We moeten aan verifieerbaar bewijsmateriaal de voorkeur geven boven ons persoonlijk aanvoelen. Anders leveren we onszelf uit aan de willekeur van hen die de waarheid willen verduisteren.
** ''[[w:The Enemies of Reason|The Enemies of Reason]]'', "Slaves to Superstition" [1.01], [[13 August]] [[2007]], timecode 00:46:47''ff''
 
* Laten we open van geest zijn, maar niet zo open dat onze hersenen eruitvallen.
** ''[[w:The Enemies of Reason|The Enemies of Reason]]'', "The Irrational Health Service" [1.02], [[20 August]] [[2007]], timecode 00:13:05"ff"
 
=== Gaps in the Mind ===
 
* Maar wij zijn het die de dieren opdelen in discontinue soorten. In de evolutionaire kijk op het leven moeten er tussenvormen zijn geweest, zelfs als ze, wel goed van pas komend voor onze naamgevingsrituelen, meestal uitgestorven zijn.
 
* We aanvaarden dat we lijken op apen maar we realiseren ons zelden dat we apen zijn. Onze gemeenschappelijke voorouder met de chimpansees en gorilla’s is recenter dan hun gemeenschappelijke voorouder met de Aziatische mensapen &ndash; de gibbons en de orang-oetangs. Er bestaat geen natuurwetenschappelijke categorie die chimpansees, gorilla’s and orang-oetangs insluit maar mensen uitsluit.
* Moleculair bewijsmateriaal wijst uit dat onze gemeenschappelijke voorouder met de chimpansees tussen de vijf en de zeven miljoen jaar geleden in Afrika leefde, zowat een half miljoen generaties terug. Naar evolutionaire maatstaven gemeten is dit niet lang geleden. Stel: in je linkerhand houd je de rechterhand van je moeder. Zij houdt op haar beurt de rechterhand van haar moeder, jouw grootmoeder. Je grootmoeder houdt dan weer haar moeders hand vast enzovoort... Hoe ver moeten we dan gaan totdat we tot bij onze gemeenschappelijke voorouder met de chimpansees komen? Het is een verrassend korte afstand. Als je één meter per persoon neemt dan ben je er al na 500 kilometer.
 
=== On Debating Religion ===
 
* Religieuze mensen kan je in verband met hun houding ten opzichte van wetenschappen in drie voorname groepen indelen. Ik zal ze de “niets-weters”, de “alles-weters” en de “onverschilligen” noemen.
 
* Ik vermoed dat, als je mensen zou vragen hun geloof te verrechtvaardigen, de dominante reden een wetenschappelijke zou zijn. De meeste mensen, geloof ik, denken dat ze een God nodig hebben om het bestaan van de [[wereld]] te verklaren, vooral dan voor het bestaan van leven. Ze hebben het mis maar ons opvoedingssysteem zit zo in elkaar dat veel mensen dat niet weten.
 
* Een heelal met een God zou er helemaal anders uitzien dan een heelal zonder God. De fysica en de biologie in een door God geschapen heelal zouden er helemaal anders uitzien. Op die manier zijn de meest fundamentele aanspraken van de religie wetenschappelijk van aard. Religie is een wetenschappelijke [[theorie]].
:Het probleem is dat God in deze gesofistikeerde, fysische zin helemaal niet lijkt op de God van de Bijbel of van enige andere religie. Als een fysicus zegt dat God een andere naam is voor de constante van Planck of dat God een superstring is dan moeten we dat interpreteren als een beeldend metaforische manier om te zeggen dat de aard van superstrings of de waarde van de constante van Planck een diep mysterie zijn. Het heeft duidelijk niets te maken met een wezen dat in staat is om zonden te vergeven, een wezen dat gebeden verhoort, dat ermee inzit of de Sabbath om 5pm of 6pm begint, of je een sluier draagt of dat je een stukje van je arm laat zien; en er is al helemaal geen verband met een wezen dat in staat is om zijn zoon de doodstraf op te leggen om zonden, die voor en na zijn geboorte zijn bedreven, te vergeven.
 
* Bij alle op de wereld voorkomende sekten merken we een vreemd toeval op: de overweldigende meerderheid van hun leden kiest dezelfde sekte als die waar hun ouders toe behoren. Niet de sekte met het beste bewijsmateriaal voor hun beweringen, de beste mirakelen, de beste morele gedragsregels, de beste kathedralen, de beste ramen met gekleurd glas, de beste muziek: als het erop aan komt om te kiezen uit het smörgåsbord van de beschikbare godsdiensten dan schijnen hun potentiële deugden generlei belang te hebben vergeleken met het belang van de erfelijkheid. Dat is een onmiskenbaar feit; niemand zou het serieus kunnen ontkennen. En toch slagen mensen erin, ondanks dat zij de willekeurige natuur van die erfelijkheid onderkennen, in die religie te blijven geloven; vaak met zo’n fanatisme dat ze bereid zijn anderen, die een ander geloof aanhangen, te doden.
 
* Religie is het grote excuus om de noodzaak om na te denken en bewijsmateriaal te evalueren te ontwijken. Religie is geloven ondanks het feit dat er geen bewijsmateriaal voorhanden is. Ja, zelfs omdat er geen bewijzen zijn.
 
* Vaak wordt herhaald, meestal door de “onverschilligen”, dat er noch bewijzen voor noch tegen het bestaan van God zijn. Je kan dus maar best open van geest zijn en het op agnosticisme houden. Op het eerste zicht kan dat een waterdichte redenering lijken tenminste in de zwakke zin van Pascal’s weddenschap. Maar bij nader toezien lijkt het toch op een ontwijken van doordenken. Je kan immers net hetzelfde zeggen van Sinterklaas en de tandenfee. Het is mogelijk dat er elfjes zitten achteraan in de tuin. Je kan het niet bewijzen maar je kan evenmin bewijzen dat ze er niet zitten. Moeten we dus ook niet agnostisch zijn wat de elfjes aangaat?
 
* Wetenschap biedt ons een verklaring over hoe complexiteit (het moeilijke) kon ontstaan uit het eenvoudige (het gemakkelijke). De hypothese van God levert geen enkele waardevolle verklaring voor eender wat, want het postuleert eenvoudig dat wat we willen verklaren. Het postuleert het ingewikkelde als verklaring, en laat het daarbij.
 
=== On Religion and Politics ===
 
* We zijn in een waarlijk merkwaardige situatie terechtgekomen: een groteske divergentie tussen de Amerikaanse intelligentsia en het Amerikaanse electoraat. Een filosofische opinie over de aard van het universum die gemeengoed is bij de overgrote meerderheid van Amerikaanse wetenschappers, en waarschijnlijk ook bij de intelligentsia in het algemeen, is voor het Amerikaanse electoraat zo afschuwwekkend dat geen enkele verkiezingskandidaat het publiek durft te beamen. Als ik het juist heb dan betekent dit dat het hoogste ambt in het grootste land ter wereld onbereikbaar is voor de mensen die er het best voor gekwalificeerd zijn: de intelligentsia, behalve als ze ertoe bereid zijn om te liegen over wat ze geloven. Rechtuit gezegd betekent dit dat je in de Amerikaanse politiek geen kans maakt als je tegelijkertijd intelligent en oprecht bent.
**"Dawkins, Science Must not be Swayed by Religion" ''Youtube'', August, 2007, http://www.youtube.com/watch?v=7ZIx4NE-iPU
 
=== Where'd You Get Those Peepers ===
 
 
* Zo heb je daar de favoriete vraag van de creationisten “Wat is het nut van een half oog?”. In feite is dit een makkie om er een antwoord op te geven. Een half oog is juist 1 percent beter dan 49 percent van een oog, wat op zijn beurt weer beter is dan 48 percent, en het verschil is significant.
 
* Nilsson en Pelger begonnen (in hun computerprogramma, vert.) met een platte retina bovenop een platte pigmentlaag waarboven nog eens een platte, transparante beschermlaag. Ze lieten de tranparante laag locale willekeurige mutaties van haar brekingsindex ondergaan. Vervolgens lieten ze het model zichzelf willekeurig vervormen met de enige beperking dat elke verandering klein en een verbetering van de vorige toestand moest zijn ... De resultaten kwamen vlug en beslissend. Een traject van gestadig stijgende gezichtsscherpte leidde zonder dralen van een plat begin via een ondiepe instulping naar een zich geleidelijk verdiepende holte als de contouren van het model vorm kregen op het computerscherm. De transparante laag verdikte zodat ze de holte opvulde en bolde haar buitenoppervlak geleidelijk op tot een curve. En dan, bijna als door een goocheltruc, condenseerde een gedeelte van de transparante vulling tot een lokaal, sferisch deelgebiedje met een hogere brekingsindex. Niet homogeen hoger maar met een gradiënt van brekingsindex zodat het sferische gebied als een uitstekende lens met graderende brekingsindex werkte.
 
* Maar zelfs met deze conservatieve veronderstellingen was de tijd nodig om van vlakke huid tot een functionerend vissenoog te komen miniem: minder dan 400.000 generaties. Als het gaat over de soorten van kleine dieren, waarover we het hier hebben, mogen we één generatie per jaar voor redelijk aannemen; dan kan je zeggen dat je slechts een half miljoen jaar nodig hebt om een goed camera-oog te ontwikkelen.
 
=== The Real Romance in the Stars ===
 
* We zouden astrologie serieus moeten nemen. Nee, ik bedoel niet dat we erin zouden moeten geloven. We zouden het serieus moeten bestrijden in plaats van het te beschouwen als een onschadelijk lolletje.
 
* Denk er eens over na hoe hol een uitspraak als “Uranus staat in het huis van Aquarius” is. Aquarius is een groep van uiteenlopende sterren op verschillende afstanden van ons, die in geen enkel verband staan met elkaar behalve dat ze een (betekenisloos) patroon vormen als ze vanuit een bepaalde (niet speciale) plaats in de Melkweg (hier) worden bekeken. Een sterrenbeeld vormt geen geheel, geen ding waarvan gezegd kan worden dat Uranus, of wat dan ook, er "intreedt".
 
* Daar komt nog bij dat de vorm van een sterrenbeeld voorbijgaand is. Een miljoen jaar geleden zagen onze Homo erectus voorouders ’s nachts totaal andere sterrenbeelden. En een miljoen jaar na vandaag zullen onze nazaten weer andere sterrenbeelden zien en zal hun astroloog (als onze soort dit niet zou ontgroeien en hen op non-actief stellen) zijn orakels op een helemaal andere dierenriem baseren.
 
* Wetenschappelijke waarheid is te mooi om verkwanseld te worden voor licht vermaak of geld. Astrologie is een esthetisch affront. Het degradeert de astronomie net als Beethoven gebruiken voor commerciële deuntjes.
 
* De Schorpioen zou kunnen retrograderen op Uranus en het zou geen bal uitmaken.
 
=== Human Gullibility Beyond Belief ===
 
* Maar van [[wetenschapper]]s wordt verwacht dat ze hun beweringen staven met bewijsmateriaal dat door iedereen is te controleren, niet met hun persoonlijk gevoel. Hun experimenten moeten streng gecontroleerd worden om toevallige effecten uit te sluiten. En statistische analyse elimineert het vermoeden (of meet er tenminste de waarschijnlijkheid van) dat het waargenomen effect alleen aan het toeval zou zijn te wijten.
 
* Paranormale fenomenen verdwijnen als sneeuw voor de zon van het ogenblik af dat ze aan strenge toetsing worden onderworpen. Daarom loopt James Randi geen gevaar de prijs van $ 740.000 (nu al 1 miljoen dollar, vert.) voor iedereen, die een paranormaal fenomeen onder strikte wetenschappelijke condities kan demonstreren, ooit uit te moeten keren. Waarom eisen de programmamakers van de TV niet een even streng bewijs? Zou het kunnen dat door het verdampen van die zogenaamde paranormale krachten de kijkcijfers zouden kelderen?
 
* Denk hier eens over na. Als een paranormaal begaafde echt een onweerlegbare demonstratie van telepathie (precognitie, psychokinese, reïncarnatie ... noem maar op) zou kunnen geven dan was hij de ontdekker van een totaal nieuw principe, dat tot nog toe onbekend is in de natuurkunde. De ontdekker van dat nieuwe energieveld, dat via telepathie geest aan geest koppelt, of van de nieuwe fundamentele kracht, die voorwerpen over een tafelblad laat bewegen, verdient een Nobelprijs en zou hem waarschijnlijk ook krijgen. Als je echt in het bezit bent van dit revolutionaire wetenschappelijke geheim, waarom toon je het dan niet aan om als de nieuwe Newton gevierd te worden? Maar we kennen het antwoord natuurlijk. Je kunt het niet. Je bent een knoeier.
 
* En toch is het eindoordeel over de verantwoordelijken bij de televisie diepgaander en ernstiger. Hun recente overdosis aan paranormalisme degradeert echte wetenschap en ondermijnt de inspanningen van hun eigen uitstekende wetenschapsafdelingen. Het universum is een vreemde en wondere plaats. De waarheid is buitengewoon genoeg zonder de hulp van pseudo-wetenschappelijke charlatans. Het publieke verlangen naar het wonderlijke kan best worden gestild door het krachtige medium van de televisie zonder de principes van eerlijkheid en rede te compromitteren.
 
=== Book tour lecture ===
 
* Als het echt waar is dat het museum van de [[w:Liberty University|Liberty University]] dinosaurusfossielen van 3000 jaar oud tentoonstelt dan is dat een opvoedkundige schande. Het degradeert het hele idee van wat een universiteit behoort te zijn, en ik zou eventuele leden van deze universiteit die hier aanwezig zijn ten zeerste willen aanbevelen daar weg te gaan en voor een degelijke universiteit te kiezen.
**At [[w:Randolph-Macon Woman's College|Randolph-Macon Woman's College]] in [[w:Lynchburg, Virginia|Lynchburg, Virginia]], October 23, 2006 [http://richarddawkins.net/home Broadcasted by C-SPAN2]
 
* Het is duidelijk dat ik tegenover een intelligent opgevoed publiek als dit zou kiezen voor [[w:Randolph-Macon Woman's College|deze universiteit]]. Wie haalde het in zijn hoofd om hun [[w:Liberty University |hen ]] officiële erkenning te geven?
**At [[w:Randolph-Macon Woman's College|Randolph-Macon Woman's College]] in [[w:Lynchburg, Virginia|Lynchburg, Virginia]], October 23, 2006 [http://richarddawkins.net/home Broadcasted by C-SPAN2]
 
=== An Interview by Sheena McDonald ===
 
* De wereld en het heelal zijn prachtig, en hoe meer we ervan begrijpen des te mooier het zich aan ons voordoet. Het is een immens opwindende [[ervaring]] om in deze wereld te worden geboren, om in dit universum te worden geboren, rond te kijken en te beseffen dat je voor je sterft de kans krijgt om van deze wereld, dit universum, het leven en de vraag, wat we hier komen doen, heel veel te begrijpen. We krijgen de kans om er veel, veel meer van te begrijpen dan enige van onze voorgangers ooit. Dat is zo’n opwindende mogelijkheid dat het een schande zou zijn die kans niet te benutten en je leven te eindigen zonder te hebben geweten wat er te begrijpen viel.
 
* Mogelijk bestaat er in enig andere melkweg een zo kolossaal superintelligent wezen dat het voor ons een god zou lijken te zijn. Maar het kan niet het soort God zijn die we nodig hebben om het ontstaan van het heelal te verklaren, want zo vroeg kan hij er niet bij zijn geweest.
 
* <p>'''McDonald:''' Veel mensen vinden een grote troost in religie. Niet iedereen is zoals jij – door het lot begunstigd, er goed uitziend, rijk, met een interessant werk en een gelukkig familieleven. Ik bedoel, jij leidt een aangenaam leven – dat kan iedereen niet zeggen en religie brengt hen troost. .</p><p>'''Dawkins:''' Er zijn vele dingen die troost kunnen brengen. Ik vermoed dat een injectie met morfine erg troostrijk kan zijn – voor zover ik weet kan het zelfs troostender zijn dan religie. Maar zeggen dat iets troost geeft wil niet zeggen dat het waar is.
 
* Inzien dat we dragers zijn voor ons DNA, dat we gastheren zijn voor de DNA-parasieten, die onze genen zijn, kan nuttig zijn. Dat zijn inzichten die ons helpen een aspect van het leven te begrijpen. Maar daaruit gevoelsmatig besluiten dat dat alles is wat er is, dat we evengoed niet meer naar Shakespeare’s stukken kunnen gaan kijken of naar muziek luisteren is helemaal van de pot gerukt. Dat heeft er niets mee te maken.
 
* Ik wil helemaal niet zo hardvochtig overkomen. Ik bedoel dat zelfs als ik helemaal niets zou hebben aan te bieden het niets uitmaakt, omdat dat nog altijd niet betekent dat wat iemand anders vertelt noodzakelijk waar moet zijn.
 
=== Darwin's Dangerous Disciple: An Interview by Frank Miele ===
 
* Voor bijna alles wat we betrachten in ons modern leven gebruiken we de doelzoekapparatuur die oorspronkelijk werd ontwikkeld om doelen te zoeken in de natuur.
 
* ... maar de dominantiehierarchie wordt niet door natuurlijke selectie bevoor- of benadeligd. Wat door de natuurlijke selectie begunstigd of afgeremd wordt is het individuele gedrag waarvan de dominantiehierarchie een uiting is. Oorlog en overbevolking zou ik in die categorie onderbrengen.
 
* Ik denk dat Darwiniaanse terminologie met voorzichtigheid moet worden toegepast. Verovering van een natie door een andere gaan uitleggen in termen van Darwinisme is er een beetje over. Darwinisme is de differentiële overleving van zelfreplicerende genen in een “gene pool”, zich meestal uitend in individueel gedrag, morfologie en fenotypes. Groepsselectie valt niet onder Darwinisme zoals Darwin het begreep noch zoals ik het begrijp. Er bestaat zeker een vage analogie tussen groepsselectie en verovering van een natie door een andere maar ik denk niet dat die analogie je veel vooruithelpt. Dus zou ik er de voorkeur aan geven geen Darwiniaanse terminolgie voor dit soort historische interpretaties te gebruiken.
 
* Het is helemaal niet onzinnig om te zeggen dat wat zich zou ontwikkelen als Darwiniaanse selectie haar gang zou gaan iets is wat je liever niet zou zien gebeuren. En ik kan me goed indenken dat ik tegen Darwinistische evolutie in zou willen gaan.
 
=== Going the Whole Hog ===
 
* Zie je, als je iets positiefs zegt zoals dat alle leven – alle levende wezens – afstammen van één enkele gemeenschappelijke voorouder die ongeveer 4.000 miljoen jaar geleden leefde en dat we allemaal neven van elkaar zijn, dan is dat een buitengewoon belangrijke en ware uitspraak en dat is ook wat ik wil zeggen. Religieuze mensen zien dit vaak als bedreigend en dus zeggen ze dat ik de religie wil aanvallen en wordt ik gedwongen te antwoorden op hun reacties. Mijn belangrijkste doelstelling is echter niet het aanvallen van de religie. Natuurlijk zie ik de wetenschappelijke visie als onverenigbaar met de religie maar daar gaat het eigenlijk niet om. Ze is ook onverenigbaar met magie maar dat hoef je ook niet te benadrukken. Het interessante aan de wetenschappelijke wereldvisie is dat ze waar, inspirerend en buitengewoon is en ze een hele massa fenomenen onder één hoofding brengt. En dat is het wat wetenschap voor mij zo opwindend maakt.
 
=== Revolutionary Evolutionist ===
 
* Toen ik dit computerprogramma schreef kwam het nooit in me op dat er zich iets meer dan wat boomachtige vormen uit zouden ontwikkelen. Ik hoopte op treurwilgen, Libanon ceders, populieren van Lombardije, zeewieren, misschien zelfs wat hertengeweien. Niets in mijn biologenintuïtie, niets van mijn twintigjarige [[ervaring]] van computerprogrammeren en niets in mijn wildste dromen bereidde me voor op wat in feite opdook op het scherm. Ik kan me niet meer herinneren waar in de sequentie het me begon te dagen dat er zich iets “evolveerde” dat er begon uit te zien als een insect. Op goed vallen uit begon ik verder te kweken, generatie na generatie, met elke nakomeling die het meest op een insect leek. Mijn ongeloof groeide evenredig met de zich ontwikkelende gelijkenis... Ik herinner me nog altijd het gevoel van opwinding toen ik al deze delicate schepseltjes voor mijn ogen zag opduiken. Ik hoorde duidelijk de triomferende openingsaccoorden van "Also Sprach Zarathustra" (het 2001 thema) in mijn geest weerklinken. Ik kon die avond niet eten en die nacht zag ik “mijn” insecten achter mijn oogleden rondzwermen terwijl ik de slaap probeerde te vatten.
 
* Mijn prijs zou gaan naar een visueel aansprekende wereld waar de levensvormen een zichtbare, liefst 3-D, morfologie op het computerscherm hebben. Ze moeten niet alleen aanpassingen aan “niet-levende” factoren zoals het weer (dat zou alleen maar een voorspelbare, niet emergente evolutie produceren) ontwikkelen, maar ook aan andere evoluerende levensvormen (wat een recept is voor emergente eigenschappen).
 
=== Science Offers Solace for the Selfish Gene ===
 
* Wat zijn we anders dan zelfreproducerende robots?... Wij zijn door onze genen opgebouwd en wat we doen is de wereld afschuimen op zoek naar bestaansmiddelen en om uiteindelijk een nieuwe robot, een kind, voort te brengen.
 
=== Dawkins's Evolution ===
 
* ... zo gaat het nogal eens in het televisienieuws: helemaal op het einde verschijnt er een glimlachje op het gezicht van de nieuwslezer en dat komt het wetenschappelijke mopje - “een [[wetenschapper]] heeft dit of dat weer aangetoond.” ... En dat is dan weer zo’n leuke afsluiter, helemaal niet serieus te nemen. Ik wil dat wetenschap ernstig wordt genomen, omdat dit, alles bij elkaar, minder van voorbijgaande aard is – het meer eeuwigheidswaarde heeft dan alles wat de politiek van de dag zou kunnen zijn. Maar die krijgt dan wel de hoofdlijnen in het nieuws.
 
* Heel vaak ondervind je in de [[wetenschap]] dat er ideeën in de lucht hangen, en dat heel wat mensen ze aanhangen, maar dat ze zelf niet doorhebben dat ze ze aanhangen. Wie deze ideeën kan laten uitkristalliseren, en niet alleen de centrale idee maar ook de implicaties voor toekomstig onderzoek kan duidelijk maken, kan vaak een fantastische bijdrage leveren. En ik denk dat “Het Zelfzuchtige Gen” net dat heeft bereikt. Heel wat [[wetenschapper]]s waren heel hun leven al Darwinisten zonder dat ze hun ideeën goed konden verwoorden. En nu zagen ze duidelijk in wat in het Darwinisme fundamenteel en wat bijkomstig was. En eens dat je inziet wat fundamenteel is kan je beginnen met besluiten af te leiden.
 
* Ik wil echt zeggen dat er geen belangrijke onenigheden zijn ... Ik denk alleen dat de tendens van de Amerikaanse intellectuelen om hun evolutie van hem <nowiki>[</nowiki>[[Stephen Jay Gould|Gould]]<nowiki>]</nowiki> te leren een beetje ongelukkig is en dan druk ik het zacht uit.
 
* Religies doen uitspraken over het universum – hetzelfde soort uitspraken die ook [[wetenschapper]]s doen – behalve dat ze er meestal naast zitten.
 
* Je zou bijna kunnen zeggen dat het menselijk brein specifiek is ontworpen om het Darwinisme verkeerd te begrijpen en om er moeilijk in te kunnen geloven.
 
* Ik ben meestal een meegaande kerel... Ik kan met iedereen goed opschieten. Maar ik denk dat het belangrijk is zich te realiseren dat als twee tegengestelde standpunten met dezelfde passie worden verdedigd, de waarheid niet noodzakelijk in het midden ligt. Het is best mogelijk dat een partij er helemaal naast zit.
 
== Referenties ==
 
<references/>
 
== Externe links ==
 
* [http://www.richarddawkins.net Richard Dawkins] &ndash; Official website
* Catalano, John. [http://www.world-of-dawkins.com "The World of Richard Dawkins"]
 
{{wikipedia}}
{{commonscat}}
{{menu}}
 
{{DEFAULTSORT:Dawkins, Richard}}
[[Categorie:Bioloog]]
[[Categorie:Brits schrijver]]
 
{{menu}}