Richard Dawkins: verschil tussen versies

1.172 bytes toegevoegd ,  7 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
== Van bronnen voorzien ==
 
{{Vertaald citaat
*De totale som aan lijden per jaar in de natuur valt op geen enkele behoorlijke manier te schatten. In de tijd dat ik deze zin voltooi worden duizenden dieren levend opgegeten. Vele anderen rennen, jammerend van angst, voor hun leven. Nog anderen worden van binnenuit langzaam verslonden door knagende parasieten, duizenden van allerlei soorten sterven door uithongering, dorst en ziektes. Het is niet anders. Als er al ooit eens een tijd van overvloed komt dan heeft dat alleen maar een aangroei van de populatie tot gevolg totdat de natuurlijke toestand van honger en ellende zich herstelt. In een heelal van elektronen en zelfzuchtige genen, blinde fysische krachten en genetische replicatie, zullen sommige mensen pech hebben en anderen geluk en je kan er geen rijm of reden in ontdekken noch enige rechtvaardigheid. Het door ons waarneembare heelal heeft net die eigenschappen die we zouden verwachten als er geen ontwerp, geen doel, geen kwaad, geen goed en niets dan onmeedogende onverschilligheid zou zijn.
| tekst =The total amount of suffering per year in the natural world is beyond all decent contemplation. During the minute that it takes me to compose this sentence, thousands of animals are being eaten alive, many others are running for their lives, whimpering with fear, others are slowly being devoured from within by rasping parasites, thousands of all kinds are dying of starvation, thirst, and disease. It must be so. If there ever is a time of plenty, this very fact will automatically lead to an increase in the population until the natural state of starvation and misery is restored. In a universe of electrons and selfish genes, blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt, other people are going to get lucky, and you won't find any rhyme or reason in it, nor any justice. The universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference.
** "God's Utility Function," ''Scientific American'', november 1995, p. 85
| taal = Engels
*| vertaling = De totale som aan lijden per jaar in de natuur valt op geen enkele behoorlijke manier te schatten. In de tijd dat ik deze zin voltooi worden duizenden dieren levend opgegeten. Vele anderen rennen, jammerend van angst, voor hun leven. Nog anderen worden van binnenuit langzaam verslonden door knagende parasieten, duizenden van allerlei soorten sterven door uithongering, dorst en ziektes. Het is niet anders. Als er al ooit eens een tijd van overvloed komt dan heeft dat alleen maar een aangroei van de populatie tot gevolg totdat de natuurlijke toestand van honger en ellende zich herstelt. In een heelal van elektronen en zelfzuchtige genen, blinde fysische krachten en genetische replicatie, zullen sommige mensen pech hebben en anderen geluk en je kan er geen rijm of reden in ontdekken noch enige rechtvaardigheid. Het door ons waarneembare heelal heeft net die eigenschappen die we zouden verwachten als er geen ontwerp, geen doel, geen kwaad, geen goed en niets dan onmeedogende onverschilligheid zou zijn.
| bron = ''God's Utility Function'', Scientific American, november 1995, p. 85 (ook gepubliceerd als hoofdstuk 4 van ''River Out of Eden: A Darwinian View of Life'', Basic Books, 1996).
| opmerking =
}}
 
* Velen bekijken religie als onschadelijke onzin. Misschien hebben geloven wel geen enkele basis in de realiteit maar, dachten we, wat schaadt het als sommige mensen zo’n troostend hulpje nodig hebben? De elfde september heeft dat allemaal veranderd. Geopenbaard geloof is geen onschadelijke onzin meer maar kan doodsgevaarlijke onzin zijn. Gevaarlijk omdat het een aantal mensen een onwankelbaar vertrouwen in hun eigen rechtschapenheid heeft gegeven. Gevaarlijk omdat het hen de valse moed geeft om zichzelf om te brengen waardoor het automatisch de normale remmingen om anderen te doden wegneemt. Gevaarlijk omdat het je leert mensen met een andere culturele achtergrond als vijanden te beschouwen. En gevaarlijk ook omdat we op de een of andere manier een vreemd respect, dat godsdienst boven alle normale kritiek verheft, opbrengen. Laten we er mee ophouden zo verdomd respectvol te zijn!
** When asked how the world had changed following the September 11, 2001 attacks
** [http://books.guardian.co.uk/writersreflections/story/0,1367,567546,00.html ''Has the world changed?''], ''The Guardian'', (11 oktober 2001).
 
* De bevolking van de VS telt ongeveer 300 miljoen mensen, waaronder vele van de best gevormde, meest getalenteerde, vindingrijke, humane mensen op deze [[wereld]]. In bijna alle gevallen van beschaafde prestaties, tot en met Nobelprijzen, leidt de VS de wereld met kilometers voorsprong. Je zou denken dat een land met zoveel hulpmiddelen en zoveel talent in staat zou zijn een leider met de hoogste kwaliteiten te kiezen. En toch, wat is er gebeurd? Wie komt er uit die bevolking van 300 miljoen na alle primaries en verkiezingsvergaderingen, na meer dan een jaar van non-stop verkiezingspropaganda uit de bus: George Bush.