Kennis: verschil tussen versies

3.006 bytes verwijderd ,  7 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
}}
 
{{Vertaald citaat
| tekst =<!--I am enough of an artist to draw freely upon my imagination. -->Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited [..]<!--, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.-->
| taal = Engels
| vertaling = Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd [...]
| bron = [[Albert Einstein]] aangehaald in {{aut|George Sylvester Viereck}}, ''What Life Means to Einstein: An Interview by George Sylvester Viereck'', The Saturday Evening Post, 26 October 1929; en in {{aut|Jeff Nilsson}}, [http://www.saturdayeveningpost.com/2010/03/20/archives/then-and-now/imagination-important-knowledge.html ''Imagination is more important than knowledge''], The Saturday Evening Post, 20 maart 2010.
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
* "Muziek is een grotere openbaring dan kennis en filosofie."
| tekst =Eigentlich weiss man nur wenn man wenig weiss; mit dem Wissen wächst der Zweifel.
** [[Ludwig van Beethoven]]
| taal = Duits
| vertaling = Eigenlijk weet men slechts zolang men weinig weet; met kennis groeit ook de twijfel.
| bron = {{aut|[[Johann Wolfgang von Goethe]]}}, ''Sprüche in Prosa''
| opmerking =
}}
 
{{Citaat|
* "Het leven tussen zelfkastijding en [[lust]] leidt tot inzicht, kennis, weten, verlichting, het Nirvana."
| tekst =En als de hypothese juist is dat we met een drieënige God te maken hebben, dan was Jezus zelf God, en dan bevreemdt ’t nog meer dat de Algenoegzame, zoals hij in de achttiende eeuw zo mooi heette, zo’n gebrekkige kennis heeft van hetgeen hij schiep.
** [[Boeddha]]
| bron = {{aut|[[Maarten 't Hart]]}}, [http://vorige.nrc.nl/krant/article1732761.ece ''Het koninkrijk der hemelen is een mosterdzaadje''], NRC Handelsblad, 14 oktober 2006
| opmerking = Over de parabel van het mosterdzaadje, hetgeen daarin het kleinste aller zaden wordt genoemd, terwijl er vele kleinere zijn, en dat het ook niet uitgroeit tot het grootste gewas (of zelfs een boom) zoals in de parabel wordt vermeld.
| opmerking2 =
}}
 
{{Vertaald citaat
* Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd [...]
| tekst =
** I am enough of an artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.
| taal = Frans
** [[Albert Einstein]] in "What Life Means to Einstein: An Interview by George Sylvester Viereck" in The Saturday Evening Post (26 October 1929)
| vertaling = Waarom is mijn kennis beperkt en mijn grootte, en waarom duurt mijn leven maar honderd jaar en geen duizend? Welke reden had de natuur om mij zo een bestaan te geven? En dit 'midden' te kiezen, liever dan één van de ontelbare andere, hoewel het ene niet verkieslijker of aantrekkelijker is dan het andere?
| bron = {{aut|[[Blaise Pascal]]}}, ''[[Pensées]]''
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
* Gelukkig hij die kennis heeft van de geschiedenis
| tekst =Books have led some to learning and others to madness, when they swallow more than they can digest.
** [[Euripides]]
| taal = Engels
| vertaling = Boeken hebben sommigen naar kennis geleid en anderen naar waanzin, als ze meer innamen dan ze konden verwerken.
| bron = [[Francesco Petrarca]], aangehaald in {{aut|Jacob Morton Braude}} (1962), ''Lifetime Speaker's Encyclopedia'', p. 75
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
* Hoe meer kennis, hoe meer twijfel.
| tekst =
** Eigentlich weiss man nur wenn man wenig weiss; mit dem Wissen wächst der Zweifel.
| taal = Latijn
** [[Johann Wolfgang von Goethe]], ''Sprüche in Prosa''
| vertaling = Wat mijzelf betreft: alles dat ik weet is dat ik niets weet.
| bron = {{aut|[[Socrates]]}}, ''Plato, Phædrus'', Dell CCXXXV.
| opmerking =
}}*
 
{{Vertaald citaat
* "En als de hypothese juist is dat we met een drieënige God te maken hebben, dan was Jezus zelf God, en dan bevreemdt ’t nog meer dat de Algenoegzame, zoals hij in de achttiende eeuw zo mooi heette, zo’n gebrekkige kennis heeft van hetgeen hij schiep."
| tekst =The Information Age offers much to mankind, and I would like to think that we will rise to the challenges it presents. But it is vital to remember that information — in the sense of raw data — is not knowledge, that knowledge is not wisdom, and that wisdom is not foresight. But information is the first essential step to all of these.
** {{aut|[[Maarten 't Hart]]}}, [http://vorige.nrc.nl/krant/article1732761.ece ''Het koninkrijk der hemelen is een mosterdzaadje''], NRC Handelsblad, 14 oktober 2006
| taal = Engels
** Over de parabel van het mosterdzaadje, hetgeen daarin het kleinste aller zaden wordt genoemd, terwijl er vele kleinere zijn, en dat het ook niet uitgroeit tot het grootste gewas (of zelfs een boom) zoals in de parabel wordt vermeld.
| vertaling = Het Informatietijdperk heeft veel goeds voor de mens in petto en ik zou graag willen dat we de uitdaging die het presenteert zouden aankunnen. Maar het is van het allergrootste belang om in te zien dat informatie – in de betekenis van ruwe data – geen kennis is, dat kennis nog geen wijsheid is en dat wijsheid ook geen voorkennis is. Maar informatie is wel de noodzakelijke eerste stap voor dit alles.
| bron = [[Arthur C. Clarke]] aangehaald in {{aut|Nalaka Gunawardene}} (2003), [http://southasia.oneworld.net/article/view/74591/1 ''Humanity will survive information deluge — Sir Arthur C Clarke''], OneWorld South Asia, 5 December 2003
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
* "Waarom is mijn kennis beperkt en mijn grootte, en waarom duurt mijn leven maar honderd jaar en geen duizend? Welke reden had de natuur om mij zo een bestaan te geven? En dit 'midden' te kiezen, liever dan één van de ontelbare andere, hoewel het ene niet verkieslijker of aantrekkelijker is dan het andere?"
| tekst =溫故而知新,可以為師矣。
** [[Pensées]], een werk van [[Blaise Pascal]] (1623-1662)
| taal = Chinees
 
| vertaling = Als je wat je geleerd hebt steeds opnieuw beschouwt en steeds nieuwe kennis blijft opdoen, ben je klaar om leraar te zijn.
* Boeken leiden naar kennis of naar waanzin
| bron = {{aut|[[Confucius]]}}, ''The Analects'', H. 2
* Books have led some to learning and others to madness, when they swallow more than they can digest.
| opmerking =
** [[Francesco Petrarca]], aangehaald in {{aut|Jacob Morton Braude}} (1962), ''Lifetime Speaker's Encyclopedia'', p. 75
}}
* Iedere stelling die we begrijpen, moet volledig samengesteld zijn uit delen waarvan we in kennis gesteld zijn.
** [[Bertrand Russell]]
 
* Kennis is nog geen [[wijsheid]].
** [[Arthur Schopenhauer]]
 
* Wat mijzelf betreft: alles dat ik weet is dat ik niets weet.
**As for me, all I know is that I know nothing.
** [[Socrates]], ''Plato, Phædrus'', Section CCXXXV.
 
=== Over de toepassing ===
* Als kennis problemen kan veroorzaken, is het niet door onwetendheid dat we ze [die problemen] oplossen
** [[Isaac Asimov]]
 
* Het Informatietijdperk heeft veel goeds voor de mens in petto en ik zou graag willen dat we de uitdaging die het presenteert zouden aankunnen. Maar het is van het allergrootste belang om in te zien dat informatie – in de betekenis van ruwe data – geen kennis is, dat kennis nog geen wijsheid is en dat wijsheid ook geen vooruitzien is. Maar informatie is wel de noodzakelijke eerste stap voor dit alles.
**The Information Age offers much to mankind, and I would like to think that we will rise to the challenges it presents. But it is vital to remember that information — in the sense of raw data — is not knowledge, that knowledge is not wisdom, and that wisdom is not foresight. But information is the first essential step to all of these.
**[[Arthur C. Clarke]] aangehaald in [http://southasia.oneworld.net/article/view/74591/1 ''Humanity will survive information deluge — Sir Arthur C Clarke''], OneWorld South Asia, 5 December 2003
 
* Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een [[leraar]] van anderen zijn.
溫故而知新,可以為師矣。
Reviewing what you have learned and learning anew, you are fit to be a teacher.
** {{aut|[[Confucius]]}}, ''The Analects'', H. 2
 
* Sextus Empiricus over Democritos: Er zijn twee vormen van kennis. De ene daarvan is mogelijk door de zintuigen, de andere door het denken. De laatste noemt hij de ware, omdat deze ons zelf de zekerheid omtrent de waarheid verschaft; daarentegen noemt hij de kennis middels de zintuigen de duistere, omdat deze, zo zegt hij, niet in staat is de waarheid te onderscheiden.(...) Er zijn twee vormen van kennis, zegt hij, de ware en de duistere; tot de duistere behoren alle volgende: het gezicht, het gehoor, de reuk, de [[smaak]] en het gevoel. De ware kennis is daarvan echter geheel verschillend.(...) Wanneer een voorwerp te klein is, zodat de duistere kenvorm het niet zien, horen, ruiken, proeven of met de tastzin waarnemen kan, dan is een betere kenvorm nodig, de ware, omdat ze een verfijnder vermogen tot kennis van de waarheid bezit, namelijk het denken. (...) Dus, volgens Democritos (zegt Sextus Empiricus) levert het denken de maatstaf voor het vaststellen van de waarheid.
** [[Democritus]]
 
* 'Tegenwoordig (1946) vervangt proefondervindelijke kennis de kennis die berust op de verbeeldingskracht. Wij ondergaan een wereld die bestaat en zichzelf verklaart, en die niet kan worden gewijzigd door onze ideeën.'
** [[Lucio Fontana]]
 
* 'Al wat wij [[ontdekken]] door middel van onze kennis is niet iets wat buiten ons ligt, niet iets wat deel uitmaakt van een of andere hogere, constante, absolute werkelijkheid die wacht om door ons ontdekt te worden.'
** [[Naum Gabo]]
 
=== Over kunst en kennis ===
*'De [[kunstenaar]] neemt actief deel aan de campagne om onze kennis over de basis van het bestaan te verdiepen, de basis die hem de mogelijkheid biedt tot een artistieke schepping. De belangstelling van de kunstenaar kan niet beperkt blijven tot één enkel gebied; hij moet de meest diepgaande waarneming doen van alles, van het geheel en van de details.'
**[[Asger Jorn]]
 
* 'Er leeft een gehele wereld in de waterdruppel die trillend aan de rand van het blad hangt, maar die wereld is er slechts dàn wanneer de kunstenaar en de [[dichter]] de gave bezitten om dit in zijn onmiddelijkheid te zien. Om elk misverstand te voorkomen: deze openbaring of geïnspireerde kennis en dit contact met de natuur is slechts diep, in zoverre zij voorbereid is door het denken en door intensieve overwegingen van de kunstenaar. Dit is de enige manier waarop gevoelige openbaring de kennis kan verrijken.'
** [[André Masson]]
 
*'Ik denk echt dat die [[theorie]] van de complementaire kleuren niet absoluut is. Door schilderijen te bestuderen van schilders bij wie de kennis van kleuren berust op instinct en gevoel en op een voortdurende analogie met hun gevoel, kan men op bepaalde punten de kleurwetten preciseren en zo de grenzen van de huidige kleurtheorie verleggen.'
** {{aut|[[Henri Matisse]]}}, ''Notes d'un peintre'', 1908
 
*'...Alles wat ik ooit gezien heb is wat de wereld zich aan mij zichtbaar heeft gemaakt, om er aldus getuigenis van te geven in mijn schilderen.. ..De fout zit erin om te proberen de wereld te herleiden tot je eigen dimensies, ofschoon ook een toename van kennis van de dingen zeker je zelfbewustzijn doet toenemen.'
** [[Claude Monet]], ca 1890
 
* 'Schilderen, kunst is tenslotte juist niet schijn zoals men het enkele eeuwen lang heeft onderwezen, maar waarheid, realiteit in het artistieke, kennis, manifestatie van een meestal nieuw bewustzijn dat voorbij de ratio en de logica ligt.'
** [[Ernst Wilhelm Nay]]
 
*'Altijd al heeft er bij elke echte schilder voorafgaande kennis bestaan over hoe kleur, vlak, lijn en punt onder zijn handen nieuwe sensaties teweeg zouden brengen van proportie, volume, spanning in verhoudingen. Maar dan was er altijd de afgod van het Beeld!'(na 1945)
** [[László Moholy-Nagy]]
 
{{Vertaald citaat
| tekst =
| taal = Frans
| vertaling = Ik denk echt dat die [[theorie]] van de complementaire kleuren niet absoluut is. Door schilderijen te bestuderen van schilders bij wie de kennis van kleuren berust op instinct en gevoel en op een voortdurende analogie met hun gevoel, kan men op bepaalde punten de kleurwetten preciseren en zo de grenzen van de huidige kleurtheorie verleggen.
| bron = {{aut|[[Henri Matisse]]}}, ''Notes d'un peintre'', 1908
| opmerking =
}}
 
 
[[Categorie:Filosofie]]
[[Categorie:Didactiek]]
[[Categorie:Methodologie]]
[[Categorie:Wetenschap]]