Richard Dawkins: verschil tussen versies

20 bytes verwijderd ,  7 jaar geleden
k
clean up met AWB
k (Link(s))
k (clean up met AWB)
* Tien jaar geleden kon je duizenden kilometers reizen door de Verenigde Staten zonder ooit een achterstevoren opgezette baseballcap tegen te komen. Vandaag zie je ze overal. Ik weet niet op welke manier de mode van de omgedraaide baseballcap zich geografisch heeft verspreid, maar epidemiologie zou zeker de beste methode zijn om hiervoor een antwoord te zoeken.
 
* Net zoals computervirussen zullen gedachtevirussen door hun slachtoffers moeilijk te onderkennen zijn. Als je er het slachtoffer van bent dan is de kans groot dat je het niet weet en dat je het krachtig zal ontkennen. Als je aanneemt dat een virus in je eigen geest moeilijk zal te [[ontdekken]] zijn naar welke verradende signalen zou je dan kunnen uitkijken? Ik zal hierop een antwoord geven door me in te [[denken]] hoe een medisch tekstboek de typische symptomen van de lijder zou omschrijven (willekeurig veronderstellend dat hij mannelijk zou zijn). Typisch voelt de patiënt zich gedwongen tot een diepe, innerlijke overtuiging dat iets waar, rechtvaardig of deugdzaam is: een overtuiging die helemaal niet steunt op enig bewijsmateriaal of rede, maar die hem niettemin als volledig dwingend en overtuigend overkomt. Wij dokters noemen zo’n overtuiging “geloof”. Als je behoort tot een bepaald geloof dan is het statistisch overweldigend waarschijnlijk dat het hetzelfde geloof is als dat van je ouders en grootouders. Zonder twijfel een beetje ondersteund door rijzige kathedralen, ontroerende muziek en allerlei parabels. Maar de belangrijkste variabele in de bepaling van het geloof dat je zal aanhangen is het toeval van je geboorte. De overtuigingen die je zo passioneel aanhangt zouden een totaal andere, en voor het grootste gedeelte ermee in tegenspraak zijnde, verzameling van geloofspunten zijn geweest als je maar elders zou zijn geboren. Epidemiologie, geen bewijsmateriaal.
 
=== ''[[w:River Out of Eden|River out of Eden]]'' (1995) ===
* Als je kwaad wil doen dan verschaft de wetenschap je de krachtigste wapens om dat te doen; maar ook, als je goed wil doen, is het weer de wetenschap die je daarvoor voorziet van de beste middelen. De kunst bestaat erin om de juiste dingen te willen. De wetenschap zorgt er dan voor dat je dat op de meest effectieve manier kan doen.
 
* Maar misschien kon de rest van ons (de niet-wetenschappers, vert.) de [[wetenschap]] op een andere manier appreciëren door inzicht in het wonder van de wetenschap, de wetenschappelijke manier van [[denken]] en de geschiedenis van wetenschappelijke [[ideeën]], eerder dan door lab-[[ervaring]].
 
* Eigenlijk komt het neer op spaarzaamheid, economie van verklaring. Het is mogelijk dat de motor van je wagen door psychokinetische energie wordt aangedreven, maar als hij eruitziet als een benzinemotor, ruikt als een benzinemotor en evengoed presteert als een benzinemotor dan is de meest voor de hand liggende hypothese dat het ook een benzinemotor is.
=== ''[[w:The Root of All Evil?|The Root of All Evil?]]'' (januari 2006) ===
 
* Ik neem me voor dat gevaarlijke ding te [[onderzoeken]] dat eigen is aan zowel het judaïsme als aan het christendom namelijk het proces van niet-[[denken]] dat ‘’geloof’’ wordt genoemd.
 
* De religie zet door middel van de kracht van instellingen en het verloop van de tijd ongefundeerd geloof om in een onwankelbare waarheid.
* Religieuze mensen kan je in verband met hun houding ten opzichte van wetenschappen in drie voorname groepen indelen. Ik zal ze de “niets-weters”, de “alles-weters” en de “onverschilligen” heten.
 
* Ik vermoed dat, als je mensen zou vragen hun geloof te verrechtvaardigen, de dominante reden een wetenschappelijke zou zijn. De meeste mensen, geloof ik, [[denken]] dat ze een God nodig hebben om het bestaan van de [[wereld]] te verklaren, vooral dan voor het bestaan van leven. Ze hebben het mis maar ons opvoedingssysteem zit zo in elkaar dat veel mensen dat niet weten.
 
* Een heelal met een God zou er helemaal anders uitzien dan een heelal zonder God. De fysica en de biologie in een door God geschapen heelal zouden er helemaal anders uitzien. Op die manier zijn de meest fundamentele aanspraken van de religie wetenschappelijk van aard. Religie is een wetenschappelijke [[theorie]].
* Bij alle op de wereld voorkomende sekten merken we een vreemd toeval op: de overweldigende meerderheid van hun leden kiest dezelfde sekte als die waar hun ouders toe behoren. Niet de sekte met het beste bewijsmateriaal voor hun beweringen, de beste mirakelen, de beste morele gedragsregels, de beste kathedralen, de beste ramen met gekleurd glas, de beste muziek: als het erop aan komt om te kiezen uit het smörgåsbord van de beschikbare godsdiensten dan schijnen hun potentiële deugden generlei belang te hebben vergeleken met het belang van de erfelijkheid. Dat is een onmiskenbaar feit; niemand zou het serieus kunnen ontkennen. En toch slagen mensen erin, ondanks dat zij de willekeurige natuur van die erfelijkheid onderkennen, in die religie te blijven geloven; vaak met zo’n fanatisme dat ze bereid zijn anderen, die een ander geloof aanhangen, te doden.
 
* Religie is het grote excuus om de noodzaak om na te [[denken]] en bewijsmateriaal te evalueren te ontwijken. Religie is geloven ondanks het feit dat er geen bewijsmateriaal voorhanden is. Ja, zelfs omdat er geen bewijzen zijn.
 
* Vaak wordt herhaald, meestal door de “onverschilligen”, dat er noch bewijzen voor noch tegen het bestaan van God zijn. Je kan dus maar best open van geest zijn en het op agnosticisme houden. Op het eerste zicht kan dat een waterdichte redenering lijken tenminste in de zwakke zin van Pascal’s weddenschap. Maar bij nader toezien lijkt het toch op een ontwijken van [[doordenken]]. Je kan immers net hetzelfde zeggen van Sinterklaas en de tandenfee. Het is mogelijk dat er elfjes zitten achteraan in de tuin. Je kan het niet bewijzen maar je kan evenmin bewijzen dat ze er niet zitten. Moeten we dus ook niet agnostisch zijn wat de elfjes aangaat?
2.289

bewerkingen