Ronald Reagan: verschil tussen versies

89 bytes verwijderd ,  10 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
(Zinnnen liepen niet lekker.)
|tekst=A recession is when your neighbor loses his job. A depression is when you lose yours. And recovery is when Jimmy Carter loses his.
|taal=Engels
|vertaling=Een recessie is als je buurman zijn baan verliest. Een depressie is als jij de jouwe verliest. En herstel is als [[w:Jimmy Carter|Jimmy Carter]] zijn baan verliest.
|bron=
|opmerking=Tijdens zijn verkiezingscampagne in 1980.
|vertaling=Elk land en elk volk heeft een belang in het Afgaanse verzet, want de vrijheidsstrijders van Afganistan verdedigen de principes van onafhankelijkheid en vrijheid die de basis vormen van wereldwijde veiligheid en stabiliteit.
|bron=
|opmerking=Refererend aan groepen die zich met steun van de Verenigde Staten verzetten tegen de bezetting van [[w:Afganistan|Afganistan]] door de [[Sovjet-Unie]], waaronder de [[w:Taliban|taliban]], de [[w:mujahedeen|mujahedeen]] en [[w:Osama bin Laden|Osama bin Laden]], in proclamatie 4908 —(Afghanistandag, 10 maart 1982) [http://www.reagan.utexas.edu/resource/speeches/1982/31082c.htm]
}}
 
|tekst=The taxpayer - that's someone who works for the federal government but doesn't have to take the civil service examination
|taal=Engels
|vertaling=De belasting betalerbelastingbetaler - dat is iemand die werkt voor de (landelijke) overheid zonder dat'ie ambtenarenhij een examenambtenarenexamen gedaanafgelegd hoeft te hebben.
|bron=http://thinkexist.com/quotation/the_taxpayer-that-s_someone_who_works_for_the/223574.html thinkexist.com
|opmerking=
|tekst=Above all, we must realize that no arsenal, or no weapon in the arsenals of the world, is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have.
|taal=Engels
|vertaling=Bovenal, moetmoeten wij ons realiseren dat er geen arsenaal, of geen wapen in de arsenalen van de wereld, zo geducht is als de de wil en morele moed van vrije mannen en vrouwen. Het is een wapen diedat onze tegenstanders in de wereld van vandaag niet hebben.
|bron=
|opmerking=
|tekst=General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall
|taal=Engels
|vertaling=Secretaris-generaal [[w:Michail Gorbatsjov|Gorbatsjov]], als u vrede wilt, als u welvaart wilt voor de Sovjet-Unie en Oost-Europa, als u wilt liberaliseren: Kom naar deze poort! Meneer Gorbatsjov, open deze poort! Meneer Gorbatsjov, haal deze [[w:Berlijnse muur|muur]] neer.
|bron=
|opmerking=Toespraak bij de [[w:Brandenburger Tor|Brandenburger Tor]], 1987.
|tekst=The trouble with our liberal friends is not that they are ignorant, but that they know so much that isn't so.
|taal=Engels
|vertaling=Het probleem van onze liberale medemensen is niet hun naïviteitonwetendheid, maar dat ze te veel weten wat niet zo is.
|bron=A Time for Choosing (1964)
|opmerking=
|tekst=Honey, I forgot to duck.
|taal=Engels
|vertaling=Schat, ik ben vergeten te bukken.
|opmerking=Tegen zijn vrouw Nancy in de operatiekamer. Dat was ook wat bokser [[w:Jack Dempsey|Jack Dempsey]] zei om zijn nederlaag tegen [[w:Gene Tuney|Gene Tuney]] te verklaren in de verlies van de wereldtitel te verklaren.
|bron=[http://www.rd.com/ronald-reagans-recovery/article26804-1.html Reader digest].
}}
 
===Afscheidstoespraak===
===Farewell Address(afscheidstoespraak)===
 
{{vertaald citaat
|tekst=I've spoken of the shining city all my political life, but I don't know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind it was a tall proud city built on rocks stronger than oceans, wind-swept, God-blessed, and teeming with people of all kinds living in harmony and peace, a city with free ports that hummed with commerce and creativity, and if there had to be city walls, the walls had doors and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here. That's how I saw it and see it still.
|taal=Engels
|vertaling=Ik heb mijn hele politiek carrière gesproken over thede shinining city (stralende stad), maar ik weet niet of ik ook heb verteld wat ik zag als ik dat zei. Maar in mijn gedachten was het een grote trotse stad gebouwtgebouwd op rotsen, sterker dan oceanen, door God gezegend en vol met allerlei soorten mensen levend in harmonie en vrede, een stad met open poorten en vol met handel en creativiteit en als het nodig was dat de stad muren had, hadden de muren poorten en die poorten waren open voor iedereen met de wil en innerlijke kracht om hier te zijn. Dat is hoe ik het zag en hoe ik het nog steeds zie.
|opmerking=
|bron=[http://www.reaganlibrary.com/reagan/speeches/farewell.asp Reagan Library].
|taal=Engels
|vertaling=Ter afsluiting wil ik u bedanken u, het Amerikaanse volk. Voor het geven van de grote eer van mij om u te dienen als uw president. Wanneer de Heer mij naar mijn thuis roept, wanneer die dag ook moge komen zal ik vertrekken met de grootste liefde voor dit land van ons en eeuwig optimisme voor de toekomst. Ik begin nu de reis naar de zonsondergang van mijn bestaan. Ik weet dat er voor Amerika altijd een heldere dageraad zal aanbreken. Bedankt, mijn vrienden. Moge God u voor altijd zegenen.
|opmerking=Dit is het einde van zijn afscheidsbrief waarin hetcentraal toegevenstond vandat werd toegegeven dat Reagan aan de ziekte van Alzheimer leed centraal stand. DezeDe brief waar dit citaat uit komt was noodzakelijk nadat de pers hem telefonisch had gesproken en hij zich niet herinnerde wie de net gestorven [[Richard Nixon|Nixon]] was.
|bron=[http://www.nationalreview.com/document/reagan_sunset200406070915.asp NationalReview] (1994-11-05)
}}
3.511

bewerkingen