Ronald Reagan: verschil tussen versies

694 bytes toegevoegd ,  11 jaar geleden
+nieuwe quote's
(2 nieuwe quote's)
(+nieuwe quote's)
}}
 
{{vertaald citaat
{{vertaald citaat|tekst=A troubled and afflicted mankind looks to us, pleading for us to keep our rendezvous with destiny; that we will uphold the principles of self-reliance, self-discipline, morality, and, above all, responsible liberty for every individual that we will become that shining city on a hill.
|taal=Engels
|vertaling=Een bezorgde en getormenteerde mensheid kijkt naar ons op, ons smekend onze afspraak met het lot na te komen; dat wij de principes van zelfredzaamheid, zelfdiscipline, moraal en, boven alles, verantwoordelijke vrijheid voor het individu hoog zullen houden, dat wij die blinkende stad op een heuvel zullen worden.
}}
 
{{vertaald citaat
{{vertaald citaat|tekst=A recession is when your neighbor loses his job. A depression is when you lose yours. And recovery is when Jimmy Carter loses his.
|taal=Engels
|vertaling=Een recessie is als je buurman zijn baan verliest. Een depressie is als jij de jouwe verliest. En herstel is als [[w:Jimmy Carter|Jimmy Carter]] zijn baan verliest.
}}
 
{{vertaald citaat
{{vertaald citaat|tekst=Every country and every people has a stake in the Afghan resistance, for the freedom fighters of Afghanistan are defending principles of independence and freedom that form the basis of global security and stability.
|taal=Engels
|vertaling=Elk land en elk volk heeft een belang in het Afgaanse verzet, want de vrijheidsstrijders van Afganistan verdedigen de principes van onafhankelijkheid en vrijheid die de basis vormen van wereldwijde veiligheid en stabiliteit.
}}
 
{{vertaald citaat
{{vertaald citaat|tekst=History teaches that wars begin when governments believe the price of aggression is cheap.
|taal=Engels
|vertaling=De Geschiedenis leert ons dat oorlogen beginnen als regeringen denken dat de prijs van agressie laag is.
}}
 
{{vertaald citaat
{{vertaald citaat|tekst=My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes.
|taal=Engels
|vertaling=Mede-Amerikanen, ik ben blij dat ik u vandaag kan vertellen dat ik wetgeving heb getekend die Rusland voor eeuwig vogelvrij zal verklaren. We beginnen over vijf minuten met bombarderen.
}}
 
{{vertaald citaat
{{vertaald citaat|tekst=Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.
|taal=Engels
|vertaling=Vanuit het gezichtspunt van een overheid kan de economie in een paart korte frasen worden samengevat: Als het beweegt, belast het. Als het blijft bewegen, reguleer het. En als het ophoudt met bewegen, subsidieer het.
}}
 
{{vertaald citaat
{{vertaald citaat|tekst=General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall
|taal=Engels
|vertaling=Secretaris-generaal [[w:Michail Gorbatsjov|Gorbatsjov]], als u vrede wilt, als u welvaart wilt voor de Sovjet-Unie en Oost-Europa, als u wilt liberaliseren: Kom naar deze poort! Meneer Gorbatsjov, open deze poort! Meneer Gorbatsjov, haal deze [[w:Berlijnse muur|muur]] neer.
}}
 
{{vertaald citaat
{{vertaald citaat|tekst=I notice that everybody who is Pro-Abortion already has been born.
|taal=Engels
|vertaling=Ik stel vast dat iedereen die voor abortus is, al is geboren.
}}
 
{{vertaald citaat
{{vertaald citaat|tekst=The trouble with our liberal friends is not that they are ignorant, but that they know so much that isn't so.
|taal=Engels
|vertaling=Het probleem van onze liberale medemensen is niet hun naïviteit, maar dat ze te veel weten wat niet zo is.
}}
 
{{vertaald citaat|tekst=Liberals fought poverty and poverty won.
|tekst=Liberals fought poverty and poverty won.
|taal=Engels
|vertaling=De liberalen vochten tegen de armoede, en de armoede won.
}}
 
{{vertaald citaat|tekst=We will become that shining city on a hill.
|tekst=We will become that shining city on a hill.
|taal=Engels
|vertaling=We zullen de stralende stad op de heuvel worden.
}}
 
{{vertaald citaat
{{vertaald citaat|tekst=Government is not the solution to our problem; government is the problem.
|taal=Engels
|vertaling=De overheid is niet de oplossing voor onze problemen; de overheis is zelf het probleem.
}}
 
===Rond de aanslag op Reagan===
 
{{vertaald citaat
|tekst=I hope you're all Republican.
|taal=Engels
|vertaling=Ik hoop dat jullie allemaal Republikein zijn.
|opmerking=Dat was ook wat bokser [[w:Jack Dempsey|Jack Dempsey]] zei om zijn nederlaag tegen [[w:Gene Tuney|Gene Tuney]] te verklaren in de verlies van de wereldtitel te verklaren.
|bron=[http://www.rd.com/ronald-reagans-recovery/article26804.html Reader digest].
}}
 
{{vertaald citaat
|tekst=Honey, I forgot to duck.
|taal=Engels
|vertaling=Schat ik ben vergeten te bukken.
|opmerking=Tegen zijn vrouw Nancy in de operatiekamer.
|bron=[http://www.rd.com/ronald-reagans-recovery/article26804-1.html Reader digest].
}}
 
 
362

bewerkingen