Quiz

voornamelijk op kennis gebaseerd spel waarbij spelers binnen een bepaald tijdsbestek vragen moeten beantwoorden

Een quiz is een voornamelijk op kennis gebaseerd spel waarbij spelers binnen een bepaald tijdsbestek vragen moeten beantwoorden, eventueel gecombineerd met andere opdrachten; naast het oproepen van feitenkennis is soms ook logisch of lateraal denken vereist:

  • „Staat niet op de kaart.”
Oud-Lingo-presentator François Boulangé.
  • Bron: Vaste uitdrukking van de presentator van Lingo als het nummer van de getrokken bal niet op de Lingo-kaart voorkomt.
  • Aanhaling(en): Staat niet op de kaart, Viva, 27 september 2011.
  • „Kom maar naar beneden en sla je slag.”
  • „Dat zoeken we op.”
  • Bron: Uit de quiz Twee voor twaalf, een vaak gehoorde uitdrukking als de kandidaten een naslagwerken in wilde kijken om het antwoord op de gestelde vraag te vinden.
  • Aanhaling(en): Dat zoeken we op, NRC, 3 november 2011
Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Quiz.