Propaganda

vorm van communicatie bedoeld om het publiek te beïnvloeden door slechts één kant van het argument te presenteren

Propaganda betreft activiteiten of materiaal gericht op het beïnvloeden van de mening of het gedrag van grote groepen mensen waarin niet zelden gelogen wordt:

 • „Iedere propaganda moet populair zijn, en haar intellectueel peil instellen op het begripsvermogen van de meest achterlijke onder diegenen, tot wie zij zich wenst te richten. Daarom moet haar peil, zuiver intellectueel gezien, des te lager worden gehouden, naarmate de te bereiken massa groter is. Is het echter de bedoeling, om een geheel volk te beïnvloeden, zoals bij de propaganda, om in een oorlog tot het laatste toe vol te houden, dan kan men in het geheel niet te voorzichtig zijn bij het vermijden van denkbeelden, die al te hoge intellectuele eisen stellen aan het publiek.”
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
omschrijving in WikiWoordenboek
media bij Commons
 • Origineel in het Duits:
  “Jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen auf die Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt. Damit wird ihre rein geistige Höhe um so tiefer zu stellen sein, je größer die zu erfassende Masse der Menschen sein soll. Handelt es sich aber, wie bei der Propaganda für die Durchhaltung eines Krieges, darum, ein ganzes Volk in ihren Wirkungskreis zu ziehen, so kann die Vorsicht bei der Vermeidung zu hoher geistiger Voraussetzungen gar nicht groß genug sein.”
 • Bron: Adolf Hitler, Mein Kampf, 1943
 • Aanhaling(en): Willem Melching, Hitler. Opkomst en ondergang van een Duits politicus, 2013
 • „Wij denken dat het echte antwoord op misleidende propaganda waarheidsgetrouwe propaganda is.”
 • Origineel in het Frans:
  “À la propagande qui répand l'erreur, nous pensons que le vrai moyen de répondre c'est de répandre la propagande qui contient la vérité.”
 • Bron: Toespraak van Paul-Henri Spaak aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (Washington, 28 september 1948), opgenomen in: Paul-F. Smets, La pensée européenne et atlantique de Paul-Henri Spaak (1942-1972), vol. 1, 1980, p. 150-151
 • Aanhaling(en): Koen Lemmens, Het wankele recht van spreken. Pleidooi voor een herwaardering van het vrije woord, 2023
 • Spaak wilde Sovjetpropaganda en andere dwalingen niet laten verbieden, maar geloofde dat de wijsheid van de mensen de waarheid zou doen zegevieren.