Plakkaat van Verlatinghe

de facto onafhankelijkheidsverklaring van Nederland

In het Plakkaat van Verlatinghe (ook wel de Acte van Verlaetinghe) uit 1581 zetten de Staten-Generaal koning Filips II af als hun heerser.:

Eerste pagina van het Plakkaat van Verlatinghe
Informatie bij zusterprojecten:
Wikipedia-logo.svg
artikel in Wikipedia
Commons-logo.svg
media bij Commons
Wikisource-logo.svg
bron(nen) in Wikisource


  • „[D]at d'ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen: maer den Prince om d'ondersaten wille, sonder dewelcke hy egeen Prince en is, om deselve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te hebben.”