Pierre François Bellot

Zwitsers jurist en politicus (1776-1836)

Pierre François Bellot (1 april 1776 – 17 maart 1836) was een Zwitsers jurist en politicus.

Loi sur la procédure civile du canton de Genève: suivie de l'exposé des motifs

bewerken
  • „Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren.”
  • „Ook is er geen vrijheid als de rechterlijke macht niet gescheiden is van de wetgevende en uitvoerende macht. Als de rechterlijke macht samengaat met wetgevende macht dan wordt de macht over leven en vrijheid van de burgers arbitrair, want de rechter zou ook wetgever zijn. Als ze samengaat met de uitvoerende macht, dan kan de rechter de macht verwerven van de tiran.”