Marc Reugebrink

Belgisch dichter en schrijver

Marc Reugebrink (12 augustus 1960) is een Nederlands dichter, essayist en schrijver.

  • „Eigenlijk kun je binnen een dergelijke context alleen maar vaststellen dat 'goede' literatuur – net als dat voor goede ideeën in de politiek geldt – zoiets wordt als 'effectieve' literatuur, waarbij de mate van effectiviteit dan wordt afgemeten aan de als onbetwijfelbaar voorgestelde realiteiten van de boekenmarkt.”
Reugebrink, maart 2014
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
KB pagina in KB-catalogus
  • Bron: De Inwijkeling. Essays, Amsterdam, 2002, p. 64
  • Aanhaling(en): Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 2006, p. 630
  • „[...] In Nederland worden de dingen namelijk meestal niét uitgesproken, omdat er op werkelijk afwijkende meningen een taboe rust dat zo groot is dat het niet eens als taboe wordt herkend.”