Lodewijk van Deyssel

Nederlands schrijver (1864-1952)

Lodewijk van Deyssel (Amsterdam, 22 september 1864 – Haarlem, 26 januari 1952) echte naam Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm, was een Nederlandse schrijver.

  • „De meeste van jouw verzen zijn gemaakt van emotie, het is niets dan emotie, alles is emotie, ik dank je nog wel. Al die regels zijn van tot zilver gestolken brekende tranen.”
Portret van Lodewijk van Deyssel op 29-jarige leeftijd (1893).
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
BP pagina in Biografisch portaal
DBNL pagina in DBNL
KB pagina in KB-catalogus
RKD pagina in RKD
  • Bron: Brief aan Willem Kloos geschreven op 5 november 1888
  • Aanhaling(en): Boven, E.van en Kemperink, M. Literatuur van de moderne tijd: Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e eeuw, Uitgeverij Coutinho, 2006, p. 98
  • „De bourgeois kunnen lezen en pianospelen, allemaal; daarom, omdat zij dit allemaal precies op dezelfde manier kennen, omdat zij wat men noemt beschaafde lieden zijn, daarom hebben wij zo'n vreselijke hekel aan hen.”

Over Van Deyssel

bewerken
  • „Toen Van Deyssel mij toesprak, ben ik in mijn innerste zeer bewogen geweest. Hij zeide mij gevoelens, die ik niet wist, dat zoo innig bestonden in de harten der Voormannen van '8o voor hun mede-broeder, die zich misschien steeds wat te ver van hen heeft afgehouden, om geen andere reden, dan dat hij eigenlijk, trots alle zijne reputaties, een stil mensch is, die geen strijder is vaninatuur als zij waren en die alleen wenschte onafhankelijk te arbeiden zooals hij verkoos. Ik herhaal, deze houding is misschien een fout geweest; innerlijk was ik toch van dezelfde mentaliteit als die daar in Amsterdam. Maar - het is vreemd - het scheen, dat Amsterdam in die dagen vér van Den Haag lag, en ik beken het eerlijk, dat is misschien jammer geweest.”