John Rawls

Amerikaans filosoof

John Borden (Bordley) Rawls (21 februari 1921 - 24 november 2002) was een Amerikaans politiek filosoof en schrijver.

  • „Alle sociale waarden – vrijheid en kansen, inkomen en vermogen, en de sociale basissen van zelfrespect – dienen gelijk te worden verdeeld, tenzij een ongelijke verdeling van één van deze goederen, of van alle, in ieders voordeel is”
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
Informatie in externe bronnen:
KB pagina in KB-catalogus
  • Origineel in het Engels:
    “All social values - liberty and opportunity, income and wealth, and the social bases of self-respect - are to be distributed equally unless an unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone's advantage.”
  • Bron: (EN) J.A. Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1999, p. 54;
    (NL) Frank Bestebreurtje, Een theorie van rechtvaardigheid, Lemniscaat, 2e druk, 2009, p. 102.
  • Aanhaling(en): Lore Cauwels, Rechtvaardigheid en gelijkheid: de impact van externe omstandigheden op de individuele gezondheidstoestand, Masterproef Handelswetenschappen, Afstudeerrichting Marketing Management, Hogeschool Gent, 2011/2012.