Jean Moréas

Grieks-Frans auteur

Jean Moréas (Athene, 15 april 1856 - Saint-Mandé, 30 april 1910) - pseudoniem voor Jean Papadimantopoulos - was een Grieks-Frans schrijver.

  • „De symbolische poëzie probeert de Idee aan te kleden met een sensibele vorm, die nochtans niet doel op zichzelf is, maar die, volledig ten dienste van de uitdrukking van de Idee, daaraan onderworpen blijft.”
Jean Moréas geportretteerd door Antonio de La Gandara
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
KB pagina in KB-catalogus
  • Origineel in het Frans:
    “La poésie symbolique cherche à vêtir l'Idée d'une forme sensible qui, néanmoins, ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l'Idée, demeurerait sujette.”
  • Bron: Le Symbolisme, in Le Figaro, 18 september 1886
  • Aanhaling(en): Joannes Késenne, Een portret van een kunstenaar als een jonge filosoof: over symbolisme en conceptualisme, Vlaanderen, Jaargang 53, Nummer 299, Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, Tielt, 2004;
    Boven, E.van en Kemperink, M. Literatuur van de moderne tijd: Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e eeuw, Uitgeverij Coutinho, 2006, p. 129 (gedeeltelijke aanhaling).