Jacques de Kadt

Nederlands journalist (1897-1988)

Jacques de Kadt (30 juli 1897 - 16 april 1988) was een Nederlands journalist, publicist en politicus.

De Kadt in 1962
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
Informatie in externe bronnen:
BP pagina in Biografisch portaal
DBNL pagina in DBNL
KB pagina in KB-catalogus


Het fascisme en de nieuwe vrijheid
  • „De strijd gaat in wezen tussen het Duitse fascisme en de Angelsaksische, democratische, Westersche beschaving. Het fascisme is een poging om de ontwikkeling van de Westerse beschaving tegen te houden, om die beschaving met militaire middelen te breken, en op haar ruïnen een nieuwe, totalitaire, beschaving te bouwen.”
  • Aanhaling(en): H.W. van den Doel , Europa En Het Westen, Uitgeverij Bert Bakker, 2004, p. 69
  • „Thans ligt het zwaartepunt duidelijk in Amerika. Het initiatief berust niet langer bij Engeland, laat staan bij Frankrijk - de leiding van de Westerse beschaving is aan Amerika gekomen. En daar begint men dit hoe langer hoe meer te beseffen en er naar te handelen.”
  • Aanhaling(en): H.W. van den Doel , Europa En Het Westen, Uitgeverij Bert Bakker, 2004, p. 69