Ian Buruma

Nederlands journalist

Ian Buruma (28 december 1951) is een Nederlandse sinoloog, japanoloog, journalist en publicist.

  • „De strijd tussen Ellians Verlichting en Bouyeri's jihad is niet zonder meer een conflict tussen cultuur en universalisme, maar tussen twee visies op wat universeel is, de ene radicaal seculier, de ander radicaal religieus.”
Ian Buruma op het Texas Book Festival in 2006
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus