Hilaire Belloc

Brits schrijver

Hilaire Belloc (La Celle-Saint-Cloud, 27 juli 1870 – Guildford, 16 juli 1953) was een Frans-Britse schrijver.

Hilaire Belloc
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
KB pagina in KB-catalogus


  • „De toekomst is altijd een verrassing, maar politieke wijsheid is het om tenminste ten dele in te schatten wat die verrassing zijn zal. En wat mij betreft, ik moet wel geloven dat een van de belangrijke onverwachte dingen van de toekomst de wederkomst van de islam is.”
  • Origineel in het Engels:
    “The future always comes as a surprise, but political wisdom consists in attempting at least some partial judgment of what that surprise may be. And for my part I cannot but believe that a main unexpected thing of the future is the return of Islam.”
  • Bron: The Great Heresies, H. III, 1938.
  • Aanhaling(en): Philip Jenkins, Gods werelddeel / christendom, islam en de religieuze crisis in Europa (Nederlandse vertaling door Bart Voorzanger van God's Continent / Christianity, Islam And Europe's Religious Crisis), 2010, p. 24.