Frits Bolkestein

Nederlands voormalig politicus

Frits Bolkestein (Amsterdam, 4 april 1933) is een Nederlands politicus.

  • „Voorzitter! In het land word ik – en ik neem aan ook anderen – vaak bestookt met laatdunkende kritiek op de Tweede Kamer. De leden van deze Kamer zouden volgens die critici bestaan uit politieke dwergen, die elkaar in onverstaanbaar bargoens de oren wassen om keutels.”
Frits Bolkestein, 2007.
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
KB pagina in KB-catalogus
  • „Die menselijke creativiteit is groot, evenals de druk om elk kwartaal betere cijfers voor te leggen... Het gevolg is dat bestuurders van een beursgenoteerde onderneming onder druk staan om op korte termijn klinkende resultaten te laten zien. Dat is niet vol te houden en na de eerste tegenvaller duikt al gauw de verleiding op van “creatief boekhouden” of zoals men op zijn Amerikaans zegt: “cooking the books”.”
  • Bron: Frits Bolkestein, Accountants met een rechte rug, Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van de Henri Sijthoff Prijs, Amsterdam, 14 oktober 2002.
  • Aanhaling(en): L. Barrezeele, S. Callens, I. De Beelde, B. De Bie, S. De Meulenaer (2004), Uit balans, Intersentia nv, 2004, ISBN 9789050954280, p. 1.
  • Hoewel in Uit Balans sprake is van letterlijke aanhaling van significante delen van de toespraak van Bolkestein (die 2 jaar eerder werd gegeven), is er geen bronvermelding aangetroffen.
  • „Ik vind dat de heer Wiegel een goede gelegenheid voorbij heeft laten gaan om zijn mond te houden.”
  • Bron: Tv-programma Woestijnruiters, NOVA, 12 maart 2006.
  • Aanhaling(en): Lodewijk Asscher is de baas, The Post Online, 17 november 2014.
  • Op 12 maart 2006 vraagt men in NOVA aan Frits Bolkestein wat hij vindt van de aanval van Hans Wiegel op minister Pechtold.
  • „De eerste groep streeft naar soliditeit, de tweede naar solidariteit; dat wil zeggen: andermans geld.”