Everhardus Johannes Potgieter

Nederlands schrijver

Everhardus Johannes Potgieter (Zwolle, 27 juni 1808 – Amsterdam, 3 februari 1875) was een Nederlands schrijver en dichter van de negentiende eeuw. Hij richtte in 1835 het progressief-liberale weekblad De Gids op.

 • „Dichters! [...] liever weest menschen, burgers in den edelsten zin des woords, wier hoofd en hart in deze en niet in eene denkbeeldige wereld te huis is, en uwe zangen zullen sympathie vinden!”
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
BP pagina in Biografisch portaal
DBNL pagina in DBNL
KB pagina in KB-catalogus
RKD pagina in RKD
 • „Waarom zulk een vlinderdrom,
  vlinders uit elk jaargetijde,
  aan- en afzweeft van rondom,
  op- en neerstrijkt van weerszijde?”
 • Bron: Eerste vier regels van het gedicht Bij een gordijn, mei 1866.
 • Aanhaling(en): Kees Fens, De lichtheid van Potgieter, De Volkskrant, 9 oktober 2003.
 • Geschreven naar aanleiding van een bezoek aan het huis van Conrad Busken Huet.
 • „Slechts vernieuwing kan behouden, achter raakt wie stil blijft staan.”