Epicurus

Filosoof

Epicurus (ca. 341 v.Chr. - 270 v.Chr.) was een Grieks wijsgeer.

  • „Heb geen angst voor de dood, want zolang wij er zijn is de dood er niet en als de dood er is zijn wij er niet meer.”
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
KB pagina in KB-catalogus
  • „Laat niemand die jong is het uitstellen aan filosofie te doen, en laat evenmin wie oud is de filosofie beu raken. Geen mens is toch te jong of te oud om aan een gezonde geest te werken.”
  • Origineel in het Oudgrieks:
    “Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν. οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον.”
  • Bron: Επιστολή προς Μενοικέα (Brief aan Menoeceus).
  • Aanhaling(en): Paul Van Aelst, De grondbeginselen van het goede leven, Liberales, ongedateerd; recensie van Epicurus, De grondbeginselen van het goede leven, Bert Bakker, 2005
  • „De grootste vrucht van de autarkie is vrijheid.”