Elckerlijc

Middeleeuws toneelstuk

Elckerlijc of Elckerlyc (voluit: Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc - Hoe dat elckerlijc mensche wert ghedaecht Gode rekeninghe te doen) is een 15e-eeuwse Nederlandse moraliteit of zinnespel:

 • „Gaat heen tot Elckerlijc terstond
  En zegt hem van mijnentwege dadelijk
  Dat hij op pelgrimstocht moet gaan
  Die niemand ter wereld kan nalaten
  En dat hij aan mij rekenschap moet afleggen
  Zonder uitstel: dat is mijn gebod”
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
bron(nen) in Wikisource
 • Origineel in het Middelnederlands:
  “Gaet hene tot Elckerlijc ghereet
  Ende segt hem van mijnen tweghen saen
  Dat hi een pelgrimagie moet gaen
  Die niemant ter werelt en mach verbi
  Ende dat hi rekeninghe come doen mi
  Sonder vertrec
  dats mijn ghebot.”
 • Bron: Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc
 • Aanhaling(en): Voorstel aan de raad, 6 Kernen Belang (6KB, plaatselijke politieke partij in Hilvarenbeek), 22 oktober 2010, p. 4.
 • Uit het begin van het stuk
 • „In voerspoet vint men vrient, die ter noot niet zeer en dient”