Desmond Tutu

politicus en geestelijke, Anglicaans aartsbisschop uit Zuid-Afrika (1931–2021)

Desmond Tutu (7 oktober 1931 -) is een Anglicaanse aartsbisschop in Kaapstad, Zuid-Afrika en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1984.

 • „Goedheid is sterker dan slechtheid, liefde is sterker dan haat, licht is sterker dan duister, leven sterker dan dood. Hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad.”
Desmond Tutu in 2004
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus
 • Origineel in het Engels:
  “Goodness is stronger than evil; love is stronger than hate; light is stronger than darkness; life is stronger than death; ... victory is ours through him who loved us.”
 • Bron: Uitgesproken tijdens "Reconciling the Troubled Spirit in a Broken World, 23 oktober 1998.
 • Aanhaling(en): Een opmerkzame geest, Tijmebouwers.eu, 27 juli 2014.
 • „Afrika heeft de wereld iets te geven, iets waar de hele wereld met smart op zit te wachten - een herinnering aan het feit dat we meer zijn dan de som der delen.
  We zijn geschapen om samen te zijn, om relaties te hebben.”
 • Origineel in het Engels:
  “Africa has a gist to give the world that the world needs desperately, this reminder that we are more than the sum of our parts: the reminder that strict individualism is debilitating. The world is going to have to learn the fundamental lesson that we are made for harmony, for interdependence.”
 • Bron: Demons Tutu, God Has A Dream, 2004.
 • Aanhaling(en): Martin Kalungu-Banda, Leiderschapslessen van Mandela in het Nederlands vertaald door Ineke de Groot, Unieboek Het Spectrum, 2013, ISBN 9789000330072.
 • „Vergeven is niet vergeten, het is juist een vorm van onthouden – onthouden en geen gebruik maken van je recht om terug te slaan. Het is een tweede kans op een nieuw begin. En met name dat onthouden is heel belangrijk. Daardoor ontstaat de kans dat gebeurtenissen zich niet weer herhalen.”
 • Origineel in het Engels:
  “Forgiving is not forgetting; its actually remembering--remembering and not using your right to hit back. Its a second chance for a new beginning. And the remembering part is particularly important. Especially if you don't want to repeat what happened.”
 • Bron: The Chance for new beginnings, Ode Magazine nummer 92, december 2006.
 • Aanhaling(en): Geen goed van te maken, Renepetersoss.com, 18 oktober 2012.
 • Tijdens een interview met Lekha Singh op 11 september 2006 in Dallas.
 • „Er is geen plaats voor haat in het huis van God. Niemand mag worden uitgesloten van onze liefde, ons mededogen en onze bezorgdheid vanwege ras of geslacht, geloof of etniciteit, of vanwege seksuele geaardheid.”
 • „Jezus heeft nooit gezegd: laat iedereen tot me komen, met uitzondering van de homo’s. Ook zij zijn geschapen naar zijn evenbeeld. Ik zou nooit een homofobe God aanbidden.”