Democratie

bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening

Democratie is een bestuursvorm waarin de staatsmacht uitgaat van het volk:

 • „Een democratie is meer dan een vorm van regeren; het is in hoofdzaak een manier van samenleven, een gezamenlijk overlegde ervaring.”
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
omschrijving in WikiWoordenboek
media bij Commons
 • Origineel in het Engels:
  “A democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience.”
 • Bron: John Dewey, Democracy and Education, 1916, p. 101
 • Aanhaling(en): Yves Dejaeghere, De vrije hand. Tijd om de democratie een lesje te leren in: Karakter. Tijdschrift van wetenschap, vol. 57, 2017
 • „Vele regeringsvormen zijn uitgeprobeerd en zullen worden uitgeprobeerd in deze wereld van zonde en ellende. Niemand beweert dat democratie perfect of alwetend is. Inderdaad, er wordt gezegd dat democratie de slechtste regeringsvorm is, met uitzondering van al die andere vormen die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.”
 • Origineel in het Engels:
  “Many forms of Government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.”
 • Bron: Winston Churchill in het House of Commons op 11 november 1947, gepubliceerd in 206–207 The Official Report, House of Commons (5th Series), 11 November 1947, vol. 444, cc.
 • Aanhaling(en): W. Laes, Citaten over Democratie. Een partijdige keuze, Tielt-Winge, 1999, p. 29
 • „De meest bruikbare rol van de internationale gemeenschap is om democratie te consolideren waar zij wortel heeft geschoten.”
 • Origineel in het Engels:
  “Today, the most useful role the international community can play is to consolidate democracy where it has taken root.”
 • Bron: Fareed Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy, Foreign Affairs, november/december 1997.
 • Aanhaling(en): Fred de Vries, 'Democratisch Marokko' wil bij Europa horen, De Volkskrant, 10 oktober 1998.
 • Fareed bedoelt hiermee dat de internationale gemeenschap een grote rol kan spelen in het verder democratiseren van landen waar een democratisch gekozen regering een te autoritaire macht uitoefent.
 • „Democratie is een tram die je neemt tot waar je zijn moet, en dan stap je af.”
 • „De uiterste houdbaarheidsdatum voor de democratie zoals we die nu kennen, komt nabij.”
 • „Democratie lijkt steeds meer een systeem waarin kiezers bepalen welke politicus gaat uitvoeren wat de financiële sector dicteert.”