Benjamin Disraeli

Brits politicus en schrijver (1804–1881)

Benjamin Disraeli (21 december 1804 – 19 april 1881) was een Brits staatsman en schrijver.

 • „Rijk en arm, zijn thans veelal als twee volkeren, waartusschen geen omgang is noch wezenlijk medegevoel;even onkundig aangaande elkanders gewoonten, gedachten enn gevoelens, als leefden zij op twee onderscheiden planetenl ongelijk gevormd, ongelijk gevoed, door zeden noch wetten verbonden.”
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
BP pagina in Biografisch portaal
KB pagina in KB-catalogus
 • Origineel in het Engels:
  “Two nations; between whom there is no intercourse and no sympathy; who are as ignorant of each other's habits, thoughts, and feelings, as if they were dwellers in different zones, or inhabitants of different planets; who are formed by a different breeding, are fed by a different food, are ordered by different manners, and are not governed by the same laws." [...] "THE RICH AND THE POOR.”
 • Bron: Benjamin Disraeli, Sybil, Or, The Two Nations, 1845.
 • Aanhaling(en): Willem van der Vlugt, Toynbee-werk, Brill Archive, 1892.
 • „Boeken zijn fataal. Ze zijn de vloek van het menselijk geslacht. Negentig procent van de bestaande boeken is nonsens, en de paar verstandige boeken vormen de weerlegging van die nonsens. De grootste ramp die de mens ooit overkwam was de uitvinding van de drukkunst.”
 • Origineel in het Engels:
  “Books are fatal; they are the curse of the human race. Nine-tenths of existing books are nonsense, and the clever books are the refutation of that nonsense. The greatest misfortune that ever befell man was the invention of printing.”
 • Bron: Benjamin Disraeli, Lothair H.29, 1870.
 • Aanhaling(en): Gerrit Komrij, Halfgod verzamelaar, De Bezige Bij, 2002, ISBN 9789023477983.
 • „Daden brengen niet altijd geluk, maar er is geen geluk zonder daden.”
 • Origineel in het Engels:
  “Action may not always be happiness," [...] "but there is no happiness without action.”
 • Bron: Benjamin Disraeli, Lothair H.79, 1870.
 • Aanhaling(en): Arko van Brakel: succes is puur geluk, sprout.nl, ongedateerd.

Ten onrechte toegeschreven

bewerken
 • „Er zijn drie soorten leugens: leugens, grove leugens en statistieken.”