Anna Boleyn

tweede vrouw van Hendrik VIII van Engeland

Anna Boleyn (1507? - 1536) was koningin van Engeland van 1533 tot 1536.

  • „Goede Christelijke mensen, ik ben hierheen gekomen om te sterven, volgens de wet, en door de wet ben ik veroordeeld, daarom zal ik niets tegenspreken. Ik ben hierheen gekomen om geen man te veroordelen noch om te spreken over dat waarvan ik ben beschuldigd en veroordeeld te sterven, maar ik bid God de koning te redden en hem nog lang uw koning te laten zijn, een zachtere heerser noch genadiger prins is er nooit geweest: en voor mij was hij ooit een goed, aardige en soevereine heer. Een ieder die zich met mijn zaak zal bemoeien, beveel ik hen naar het beste te oordelen. En dus accepteer ik mijn verlaten van de wereld en u allen, en ik vraag u allen van harte om voor mij te bidden. O Heer heb genade met mij, aan God beveel ik mijn ziel”.
    “Aan Jezus Christus beveel ik mijn ziel; Heer Jezus ontvang mijn ziel.”
Portret van Anna Boleyn uit 1525.
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
BP pagina in Biografisch portaal
KB pagina in KB-catalogus
  • Origineel in het Engels:
    “Good christian people, I am come hether to die, for according to the law, and by the law, I am iudged to death, and therfore I will speake nothing against it. I am come hether to accuse no man, nor to speake any thing of that wherof I am accused and condempned to die, but I pray God saue the king, and send him long to raigne ouer you. For a gentiller, or a more merciful Prince was there neuer, and to me, he was euer a good, a gentle and soueraygne Lord, and if anye personne will meddle of my cause, I require them to iudge the best, & thus I take my leaue of the worlde and of you all, and I hartely desire you all to pray for me. O Lord haue mercy on me, to God I commende my soule,[ and then she kneled downe, sayinge:] To Christ I commend my soule.”
  • Bron: Foxe's Book of Martyrs,1563.
  • Aanhaling(en): Anna Boleyn, genealogieonline, ongedateerd.
  • Laatste woorden van Boleyn tegen het Engelse volk voordat ze onthoofd zou worden.