Annéus Marinus Brouwer

Nederlands theoloog (1875-1948)

Annéus Marinus Brouwer (16 december 1875 – 13 mei 1948) was een Nederlands-Hervormd theoloog behorende tot de ethische richting.

  • „Wij zullen hier wel moeten blijven stilstaan voor het mysterie, dat God in Christus tot de menschheid is gekomen en niet daarvoor een passende theorie willen opstellen: dit gaat het menschelijk denkvermogen te boven. Uitdrukkingen, waarin Paulus en Johannes het geloof in de preëxistentie van Christus een vorm geven, moeten wij beschouwen als een aanschouwelijk maken van dit geloof en niet een poging om hieromtrent een stelsel te bouwen. Wij moeten dit laatste dan ook niet willen doen, want het menschelijk begrip schiet hier te kort. De dogmatische formuleeringen der oude kerk zijn pogingen, die ons niet meer kunnen bevredigen, maar ook latere formuleeringen bevredigen niet.”
Annéus Marinus Brouwer (1875-1948)
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
BP pagina in Biografisch portaal
DBNL pagina in DBNL
KB pagina in KB-catalogus
  • Bron: A.M. Brouwer, Verzoening. Een Bijbelsch-Theologische Studie, Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij 1947, pp. 164-165
  • Aanhaling(en): Prof. J.N. Sevenster e.a., De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Kritisch beschouwd, Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland 1957, p. 65
  • „Sedert Origenes (gest. 254) is het gebruik opgekomen, Jezus den Godmensch te noemen, waardoor er groot gevaar bestaat Zijn menschheid niet tot haar recht te laten komen. Nu wordt in Matth. 8:24 v. verteld, dat Jezus tijdens een storm in het schip slapende was. De dogmaticus, uitgaande van de tweenaturenleer, zegt bij de toelichting dat Jezus naar Zijn menschheid sliep, maar naar Zijn godheid waakte. Men moet zich dit maar eens trachten voor te stellen.”
  • Bron: A.M. Brouwer, Verzoening. Een Bijbelsch-Theologische Studie, Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij 1947, p. 158
  • Aanhaling(en): Prof. J.N. Sevenster e.a., De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Kritisch beschouwd, Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland 1957, pp. 67-68
Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Annéus Marinus Brouwer.