Afrikaanse spreekwoorden

  • „’n agteros kom oek in di kraal.”
  • Bron: Taco H. de Beer, Woordenlijst van het Transvaalsch taaleigen., Onze volkstaal. Blom & Olivierse, Culemborg / De Seijn Verhougstraete, Roeselare 1882-1890, p. 135.
  • Aanhaling(en): Teja van Hoften, Van die stap, TejaVanHoften.nl, 16-29 april 2012.
  • Betekenis: Ook al ben je de laatste, je komt er ook.